Showing 1–20 of 26 results

แฟร์ฟิวด์25 (เมทาแลกซิล25% สีขาว)

300.00 ฿7,000.00 ฿
คุณสมบัติ : เป็นสารป้องกันกำจัดประเภทดูดซึม เมื่อพ่นลงพืชแล้วพืชจะดูดซึมเข้าไปตามเนื้อเยื่อพืชนั้น และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของพืชได้ สามาถป้องกันกำจัดโรคต้นเน่า โรคเน่าเข้าไส้ โรครากเน่าโคนเน่า โรคราน้ำค้าง (คลุกเมล็ด) โรคใบไหม้ เป็นต้น สามารถพ่นลงดินเพื่อควบคุมเชื้อโรงที่เกิดจากในดินได้ กลุ่มสาร : Phenylamide : acylalanine ประเภทการออกฤทธิ์ : ดูดซึม อัตราการใช้ : 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร สำหรับทาแผล 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร สำหรับฉีดพ่น

สตาร์-เค

380.00 ฿4,400.00 ฿
สตาร์-เค ปุ๋ยโพแทสเซียม 33% ที่อยู่ในรูปของโพแทสเซียมซิเตรทซึ่งเป็นรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีจึงให้ผลเร็วกว่าปุ๋ยโพแทสเซียมรูปอื่น นอกจากนี้ยังปราศจากเกลือคลอไรด์จึงไม่เป็นพิษต่อพืช ประโยชน์
  1. เคลื่อนย้ายของแป้ง น้ำตาล และโปรตีนได้อย่างรวดเร็ว
  2. เพิ่มขนาดและคุณภาพของผลผลิต
  3. เพิ่มน้ำตาลและแป้งในผล เพิ่มน้ำหนัก
  4. เก็บก่อน สีสวย รสชาติดี
อัตราการใช้ 20-30 ซีซี/200 ลิตร

มาลาไทออน

400.00 ฿4,600.00 ฿
เพื้อป้องกันกำจัดศัตรูพืชเช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น แมลงหวี่ ขาว มวนแดงเพลี้ยกระโดด แมลงดำหนาม เพลี้ยแป้ง บั่วมวนเขียวข้าว หนอนกระทู้กล้า หนอนกระทู้ข้าวโพด เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผักแถบลาย เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ หนอนชอนใบ แมลงวันทอง เพลี้ยแป้งลาย ศัตรูปศุสัตว์ แมลงวันปากดำ

เฟนโนฟิกซ์ ( NAA กรด 1-แนฟทิลอะซีติก)

250.00 ฿4,500.00 ฿
  • เปลี่ยนเพศดอกเงาะ ช่วยให้เงาะติดดีขึ้น
  • ช่วยแก้ทรงผลทุเรียนที่บิดเบี้ยว
ใช้อัตรา 2-5 ซีซีต่อ 20 ลิตร ในการเปลี่ยนเพศเงาะ อัตราการใช้ 50-100 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร ในการแก้ทรงทุเรียน

เคมลิ้งค์

300.00 ฿5,200.00 ฿
แก้ปัญหาการเข้ากันไม่ได้ของสารกำจัดศัตรูพืช ช่วยปรับ กรด-ด่าง ของน้ำ การแผ่กระจาย การจับแน่นติดใบทนต่อการชะล้างของฝน

ฟีทาโร่ (ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล)

750.00 ฿8,800.00 ฿
ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พืชแข็งแรง ปราศจากโรค เช่น ราใบติด ราสนิม  มีฤทธิ์ในทางดูดซึม

มิดาสตาร์ (อิมิดาคลอพริด)

400.00 ฿7,400.00 ฿
คุณสมบัติ : เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม ออกฤทธิ์กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถูกตัวตาย และกินตาย โดย มิดาสตาร์ จะเข้าทำลายระบบประสาทส่วนกลางของแมลง ทำให้แมลงเป็นอัมพาต หยุดกินอาหารทันทีและตายในที่สุด มิดาสตาร์ มีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว จึงปกป้องต้นพืชจากการเข้าทำลายของแมลงได้ดี สามารถป้องกันกำจัดแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และแมลงปากกัดบางชนิด รวมถึงแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

อีมาเมกตินเบนโซเอต (ชนิดน้ำ)​

420.00 ฿4,800.00 ฿
เคมีสูตรใหม่ พัฒนาเพื่อการกำจัดหนอนหนังเหนียว หนอนกระทู้ในพืชผักได้อย่างได้ผล เพราะกำจัดแมลงได้กว้างขวาง โดยเฉพาะหนอนหนังเหนียว ออกฤทธิ์เร็ว ถูกตัวตาย กินตาย และมีผลทำลายระบบประสาท ทำให้หนอนหยุดกินทันทีที่สัมผัส

ครอปเปอร์สตาร์(น้ำตาลทางด่วน)

490.00 ฿9,000.00 ฿
ครอปเปอร์ สตาร์ เป็นพลังงานสำเร็จรูปสำหรับพืช สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรต (แป้ง และ น้ำตาล) ให้พลังงานแก่พืช ทันทีเหมาะสำหรับฉีดพ่นบำรุงให้พืช ในช่วงที่พืชต้องการใช้พลังงานมาก ทำให้ออกดอกดก ติดดี ผลผลิตสูง อัตราการใช้ 200-300 ซีซี / 200 ลิตร

เบโนมิล

500.00 ฿5,800.00 ฿
ป้องกันกำจัดโรคใบจุด(Leaf spot) ในกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา phyllostictinapyriformis cash & Watson อัตราการใช้ 200-300 กรัม/200 ลิตร

เบสท์ไจแอน (โพลีฟีนอล ซอลท์มิ้นต์)

490.00 ฿9,200.00 ฿
สร้างอาหารทั้งวันทั้งคืน เร่งการเจริญเติบโต เร่งแตกตายอด และราก ฟ้องกันดอกหลุดร่วงเนื่องจากฝนตกฟ้าปิด

เมจิกลูท

400.00 ฿7,200.00 ฿
เมจิกรูท เป็นไนโตรเจน-เอไมด์(N-AMIDE)พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีส่งเสริมการสร้างระบบรากและสร้างรากฝอย ช่วยเร่งการแตกราก เร่งการเจริญเติบโต ต้นโตไว ผลผลิตสูง

อะเมซิ้งเค

380.00 ฿6,800.00 ฿
สะสมอาหาร สร้างออกซิน เร่งการเจริญเติบโตของดอกและผล ลดการหลุดร่วง ผลโต เนื้อแน่น เร่งแป้ง อัตราการใช้ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร