Showing 1–20 of 21 results

โด๊ปโทนิค

350.00 ฿9,300.00 ฿
 • ขั้วเหนียว
 • ช่วยในการผสมเกษร ป้องกันเมล็ดลีบ เพิ่มน้ำหนัก
 • มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูด คาบน้ำ และการสังเคราะห์แสง
 • มีบทบาทในการย่อยและสังเคราะห์โปรตีน
 • ทำให้พืชนำธาตุโพแทสเซียมไปใช้ได้ดีขึ้น
 • ช่วยในการขนย้ายน้ำตาลทางท่ออาหารพืช จำเป็นสำหรับการงอกของละออกเรณูและการเจริญเติบโตของท่อนิวเคลียสของเรณู
อัตราการใช้ 50-100 ซีซี/200 ลิตร

เดลรอน 150 (โบรอนเดี่ยว)

270.00 ฿4,600.00 ฿
 • เกสรดอกแข็งแรง
 • ผลิตาดอกสมบูรณ์
 • ช่วยเพิ่มความหวาน
 • ไส้ไม่กลวง
อัตราการใช้ 100-200 / 200 ลิตร

เฟิร์ทเวย์

300.00 ฿5,200.00 ฿
ล้างสารตกค้างในดิน,ระบบรากและท่อน้ำท่ออาหาร กระตุ้นราก

สาหร่าย-พลัส(สาหร่ายผงเข้มข้น)

70.00 ฿300.00 ฿
สาหร่ายผงเข้มข้น ละลายง่าย ช่วยเพิ่มจำนวนใบ ขยายใบ ดึงดอก เปิดตาดอก ขยายผล

ไอพอส

340.00 ฿6,000.00 ฿
ป้องกันโรคไฟทอปทอร่า กันโรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า ต้านทานยอดเน่า ใบไหม้ ใบติดในทุเรียน

วอเตอร์-เค 0-25-30

290.00 ฿5,200.00 ฿
ประโยชน์  *ช่วยกดใบ ป้องกันการแตกใบอ่อน *ช่วยสะสมอาหาร สร้างตาดอก *สร้างเนื้อ บำรุงลูก เพิ่มความหวาน พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี

อมิโน-Z (อะมิโน)

300.00 ฿5,200.00 ฿
คุณสมบัติ : อมิโน-Z ประกอบด้วยอะมิโนแอซิดรวม 18 ชนิด เป็นสารขยันมีความจำเป็นต่อพืชทุกช่วงและเคลือนย้ายเข้าสู่พืชได้ทันที ประโยชน์ : อมิโน-Z ชนิดเข้มข้นช่วยเพิ่มการเปิดปากใบพืช เพิ่มการสังเคราะห์แสง สร้างโปรตีนและน้ำตาล ทำให้พืชเขียวเข้ม สมบูรณ์แข็งแรง ช่วยการออกดอกติดผล ช่วยฟื้นฟูสภาพต้น หลังการเก็บเกี่ยวน้ำท่วม ต้นทรุดโทรม อัตราการใช้ :  100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

วอเตอร์-เค 14-14-14

270.00 ฿4,800.00 ฿
ประโยชน์ 
 • ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของพืช ช่วยสร้างเนื้อ ขยายขนาดผล ดอกดก ผลใหญ่ ลูกโตเร็ว สีสวย
พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี

วอเตอร์-เค 12-12-17

260.00 ฿4,600.00 ฿
ประโยชน์  *ช่วยสร้างเนื้อ ลูกโตเร็ว ลดการบิดเบี้ยว เพิ่มผลผลิต ลูกสมบูรณ์ พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี

วอเตอร์-เค 4-24-24

290.00 ฿5,200.00 ฿
ประโยชน์  * สะสมอาหาร สร้างตาดอกเพื่อให้ดอกออกสม่ำเสมอ * ช่วยให้ผลผลิตเข้าสีไว มีรสชาติดี พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี

วอเตอร์-เค 21-3-3

250.00 ฿4,400.00 ฿
ประโยชน์ 
 • ช่วยดึงใบ ฟื้นฟูสภาพต้น
 •  ช่วยสร้างเปลือก ขยายขนาดผล ต้น ใบ ให้สมบูรณ์แข็งแรง
พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี

ไอซิงค์ (สังกะสี)

270.00 ฿4,600.00 ฿
คุณสมบัติ ปริมาณธาตุอาหารรอง สังกะสี (Zn).......................................................................................10% ไฮซิ้ง75 เป็นธาตุอาหารเสริมสังกะสีเข้มข้นรูปคีเลทที่พืชต้องการ สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที เพื่อการฉีดพ่นทางใบโดยตรง เป็นธาตุอาหารเสริมที่ไม่ตกค้างสามารถละลายน้ำได้ดีเป็นเนื้อเดียวกัน และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น อะมิโน วิตามิน สารเสริมสร้างการดูดซึมเข้าทางใบพืชได้ทันทีและรวดเร็ว ไฮซิ้ง 75 มีอนุภาคเล็กมากจนสามารถแทรกซึมใบพืชได้ทันที ต่างจากรูปอื่น ประโยชน์
 • ช่วยป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุสังกะสี ในส้ม มะนาว ส้มโอ และพืชอื่นๆ
 •  ช่วยควบคุมระบบการเปลียนแปลงให้เป็นน้ำตาลเพื่อสร้างตาดอก ผล และส่วนอื่นๆของพืช
 •  เป็นส่วนสำคัญของการสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้พืชมีสีเขียวเข้ม เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
อัตราการใช้ : 100-200 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร

ไอแคลเซียม (แคลเซียม)

270.00 ฿4,600.00 ฿
คุณสมบัติ   ไฮแคลเซี่ยม 40 เป็นแคลเซี่ยมเดี่ยวที่มีอนุภาคเล็กสามารถเข้าพืชได้อย่างรวดเร็ว มีองค์ประกอบของกรดอะมิโน วิตามิน จึงเหมาะแก่ความต้องการของพืชอย่างแท้จริง ประโยชน์ ช่วยในการแบ่งเซลล์ ส่งเสริมการงอกของเกสรตุวผู้ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย ช่วยเพิ่มจำนวนการติดผลและ สามารถป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนใส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากต้นจากใบมาสู่ผล และเมล็ดสามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงได้ อัตราการใช้ : 100-200 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร

ไอแมกซ์ (แมกนีเซียม)

270.00 ฿4,600.00 ฿
คุณสมบัติ ปริมาณธาตุอาหารรอง แมกนีเซียม(MgO).......................................................................................10% ไฮแมค เป็นแมกนีเซียมที่มีอนุภาคเล็ก สามารถเข้าพืชได้อย่างรวดเร็ว มีองค์ประกอบของกรดอะมิโน วิตามิน จึงเหมาะแก่ความต้องการของพืชอย่างแท้จริง ประโยชน์ เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ช่วยการสังเคราะห์แสงสร้างน้ำตาลและโปรตีน ใบเขียวเข้ม ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อการออกดอก ติดผล เนื้อแน่น รสชาติดี ช่วนฟื้นฟูสภาพต้นให้แข็งแรง อัตราการใช้ : 100-200 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร

แคลชั่น (แคลเซียมโบรอน)

230.00 ฿3,800.00 ฿
คุณสมบัติ ธาตุอาหารรอง แคลเซียม (CaO).........................................................................10 % ธาตุอาหารเสริม โบรอน(B)...................................................................................0.25 % แคลเซียมโบรอน อยู่ในรูปละลายน้ำได้ดี พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันที มีอะมิโนแอซิด ช่วยเพิ่มการดูดซึม และเคลือนย้ายแคลเซียมโบรอนในพืช ประโยชน์ เพิ่มการผสมเกสร ติดผลดก ผลการหลุดร่วงของผล ช่วยให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันผลแตก เนื้อแน่น สีสวยสด รสชาติดี ทำให้พืชแข็งแรง ทนต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง อัตราการใช้ 100-200 ซีซี

ผิวนวล-D

340.00 ฿5,100.00 ฿
คุณสมบัติ : สร้างสี เข้าสี สังเคราะห์จากโปรตีน สารสังเคราะห์น้ำตาลทางด่วน ประโยชน์ : ในผลไม้ ใช้ในระยะเป็นผลก่อนเก็บผลผลิต สีสวยสด ขยายขนาดผล เนื้อแน่น ไม่แตก ไม่ร่วง รสชาติดี อัตราการใช้ : 100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร