พืชไร่

การสููญพันธุ์ของ "พืช" นานาชนิดจะทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตงานเข้า!

การสูญพันธุ์ของ “พืช” นานาชนิดจะทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตงานเข้า!

ถือเป็นอะไรที่น่าตกใจอยู่เหมือนกับสำหรับตัวเลขของพันธุ์ "พืช" ในป่าที่หายไปกว่า 600 ชนิดในช่วง 250 ปีทีผ่านมาซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าก...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม