ผักสวนครัว

วิธีปลูกผักอินทรีย์ อย่างง่าย

การผลิตพืชอินทรีย์นั้น หมายความว่าอย่างไร ลำดับแรกเรามาทำความรู้จักคำว่าอินทรีย์กันก่อนเลย ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาว่า อินทรีย์คือปลอดสารเ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกคนๆอาจรู้กันมาบ้างว่ากลิ่นของพืชในบางชนิดนั้นมาพร้อมความสามารถในการไล่แมลงรวมไปถึงศัตรูพืชนานาชนิดแต่เราก็ไม่ได้มีความรู้ที่แน่ชัดหนักแน่นลงไปว่าแท้จริงแล้วพืชชนิดใดที่มีกลิ่นที่สามารถขับไล่เหล่าศัตรูพืชได้ดีเหนือกว่าพืชชนิดอื่นๆซึ่งนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ก็ได้ลงลึกกว่าเดิมด้วยการพัฒนารูปแบบของกลิ่นพืชที่สามารถขับไล่ศัตรูพืชได้อย่างแท้จริงและเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาความเหมือนของกลิ่นพืชและพันธุศาสตร์ที่มีรูปแบบเดียวกันของพืชที่มีขับไล่แมลงได้

เผยสเปียร์มินท์และกระเทียมไล่ศัตรูพืชได้เฉียบขาดที่สุด!

ทุกคนๆอาจรู้กันมาบ้างว่ากลิ่นของพืชในบางชนิดนั้นมาพร้อมความสามารถในการไล่แมลงรวมไปถึงศัตรูพืชนานาชนิดแต่เราก็ไม่ได้มีความรู้ที่แน่ชัดหน...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม