เงาะ

เงาะ : ระยะดอกบาน

ปัญหาเงาะดอกบานแล้วหลุดร่วงมาก หรือเป็นขี้คอก เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกษตกรก็มักจะไปโทษว่าเป็นที่หมอกลง ประเด็นนี...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงาะ : วิธีควบคุมใบแก่ไม่ให้แตกใบอ่อนทำให้เงาะออกดอก

วิธีที่กระทำได้ในการควบคุมไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนหลังจากใบแก่แล้วฝนยังไม่ทิ้งช่วง ทำให้มีโอกาศแตกใบอ่อนได้ เมื่อแตกใบอ่อนแล้วเงาะก็จะไม่ออก...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม