ระยะห่างในการปลูกทุเรียน

ระยะห่างในการปลูกนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ เจ้าของพื้นที่ปลูกจำเป็นต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ถ้าปลูกถี่เกิน...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการทำแปลงปลูกทุเรียน

ในการทำแปลงปลูกทุเรียนในปัจจุบันนั้น จะนิยมจัดการแปลงใน 2 รูปแบบ คือ 1.ยกโคกแบบฝาจีบ 2.ยกโคกแบบลูกฟูก สาเหตุที่ต้องมีการจัดการแป...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม