เทคนิคการจัดการทุเรียน

วิธีจัดการเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนในระยะ ผลเล็ก

วิธีจัดการเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนในระยะผลเล็ก เมื่อถึงในระยะที่อายุใบได้เวลา บวกกับมีความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น ฝนตก ต้นไม้ก...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การถ่ายใบของทุเรียน

ช่วงระยะนี้ มีการถ่ายใบของทุเรียนบางสวนถ่ายใบมาก บางสวนถ่ายใบน้อย สาเหตุมาจากที่ผ่านมาสภาพอากาศปิด ต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทุเร...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ดอกระยะหางแย้

หลังจากดอกบาน และมีกระบวนการผสมเกษรแล้ว ดอกเกษตรตัวผู้ จะเหี่ยวแห้งและหลุดร่วงไป เหลือแต่เกษตรตัวเมีย เราจะเรียกระยะนี้ว่าหางแย้ ปลายขอ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ดอกแตกดอกร่วง

ทุเรียนช่วงเป็นดอกนั้น จะมีอาการที่พบเห็นได้ ในช่วงตั้งแต่ระยะมะเขือพวง ไปจนถึงหัวกำไลใกล้บานโดยมีอาการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาเหต...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การดูแลดอกในระยะมะเขือพวงและหัวกำไล

หลังจากที่เราตัดแต่งดอกในครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ดอกของเราก็จะเข้าสู่ระยะมะเขือพวงแก่ หรือ หัวกำไล ในตอนนี้เราควรต้องเสริมความสมบูรณ์ข...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การตัดแต่งดอก

โดยปกติแล้วดอกทุเรียนทุเรียนนั้น จะใช้สารอาหารอย่างมาก ตั้งแต่ตาดอกจนถึงดอกบาน ดังนั้นการจัดการให้ดอกทุเรียนอยู่ในตำแหน่งและปริมาณที่เห...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การล้างสารแพคโคบิวทราซอล

ในสภาพอากาศที่มีความแปลปรวน ฝนตกบ่อยทำให้การออกดอกของไม้ผลหยุดชะงัก สารแพคโคบิวทราซอล จิงเข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบัน ทั้งผู้ที่ต้องการทำ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การจัดการน้ำเพื่อชักนำการออกดอก

โดยปกติแล้ว น้ำถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการต่างๆของพืช ถ้าไม่มีน้ำ ธาตุอาหารต่างๆ ก็ไม่สามารถถูกดูดไปใช้งานได้ พืชก็ไม่สาม...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การเคลื่อนย้ายของพลังงานในการสร้างตาดอก

ในการสร้างอาหารและฮอร์โมนเพื่อไปสร้างตาดอกที่กิ่งนั้น เกิดจากต้นไม้ดูดธาตุอาหารและน้ำขึ้นมาจากระบบรากมาสังเคราะห์แสงที่ใบ หลังจากที่...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การชักนำให้ทุเรียนออกดอก

การออกดอกของทุเรียนนั้นเกิดจากความสมบูรณ์ของต้น และ สมดุลของฮอร์โมน (C/N ratio) แล้วเราจะรู้ได้อย...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ฮอร์โมนและการออกดอกของทุเรียน

โดยปกติแล้วเกษตรกรหลายท่านอาจสงสัยหรือยังไม่ทราบ ถึงฮอร์โมน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการออกดอกของทุเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราเข้า...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ระยะสะสมอาหาร

หลังจากทำใบทุเรียนมา 2 ใบแล้ว พอเข้าสู่ใบที่ 3 ซึ่งเป็นใบสุดท้ายเกษตกรบางท่านอาจมีการโฉบสารหรือบางสวนก็ไม่ได้ฉีดก็ตาม ซึ่งใบนี้จะมีการส...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม