ทุเรียน : ดอกระยะหางแย้

หลังจากดอกบาน และมีกระบวนการผสมเกษรแล้ว ดอกเกษตรตัวผู้ จะเหี่ยวแห้งและหลุดร่วงไป เหลือแต่เกษตรตัวเมีย เราจะเรียกระยะนี้ว่าหางแย้ ปลายขอ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การดูแลดอกในระยะมะเขือพวงและหัวกำไล

หลังจากที่เราตัดแต่งดอกในครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ดอกของเราก็จะเข้าสู่ระยะมะเขือพวงแก่ หรือ หัวกำไล ในตอนนี้เราควรต้องเสริมความสมบูรณ์ข...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การตัดแต่งดอก

โดยปกติแล้วดอกทุเรียนทุเรียนนั้น จะใช้สารอาหารอย่างมาก ตั้งแต่ตาดอกจนถึงดอกบาน ดังนั้นการจัดการให้ดอกทุเรียนอยู่ในตำแหน่งและปริมาณที่เห...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การล้างสารแพคโคบิวทราซอล

ในสภาพอากาศที่มีความแปลปรวน ฝนตกบ่อยทำให้การออกดอกของไม้ผลหยุดชะงัก สารแพคโคบิวทราซอล จิงเข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบัน ทั้งผู้ที่ต้องการทำ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การจัดการน้ำเพื่อชักนำการออกดอก

โดยปกติแล้ว น้ำถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการต่างๆของพืช ถ้าไม่มีน้ำ ธาตุอาหารต่างๆ ก็ไม่สามารถถูกดูดไปใช้งานได้ พืชก็ไม่สาม...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การชักนำให้ทุเรียนออกดอก

การออกดอกของทุเรียนนั้นเกิดจากความสมบูรณ์ของต้น และ สมดุลของฮอร์โมน (C/N ratio) แล้วเราจะรู้ได้อย...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ระยะสะสมอาหาร

หลังจากทำใบทุเรียนมา 2 ใบแล้ว พอเข้าสู่ใบที่ 3 ซึ่งเป็นใบสุดท้ายเกษตกรบางท่านอาจมีการโฉบสารหรือบางสวนก็ไม่ได้ฉีดก็ตาม ซึ่งใบนี้จะมีการส...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคนิคการทำทุเรียนนอกฤดู

หลังการจัดการฟื้นฟูสภาพต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว(วิธีฟื้นฟูระบบราก) ,(วิธีการตัดแต่งกิ่ง)ก็จะมาดำเนินการส่งเส...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดูแลทุเรียนอายุ 60-90 วัน

ทุเรียน 60-90 วันทุเรียนระยะนี้จะเป็นช่วงที่ต้องการน้ำและพลังงานมากเพื่อนำไปใช้ในการสร้างเนื้อ การให้น้ำต้องให้ในปริมาณที่มาก ปุ๋ย พยาย...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : Ph ของดิน

Ph ของดิน ค่า ph หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน นั้นมีความสำคัญต่อการเกิดเชื้อไฟท็อปเทอร่า หรือ รากเน่าโคนเน่ามาก เพราะเชื้อชนิดนี...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การตัดแต่งโครงสร้างของทุเรียน

การเจริญเติบโตของทุเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ลำต้นกลางและกิ่งแขนง สิ่งที่ต้องคำนึงในการตัดแต่งคือ เมื่อกิ่งถูกตัดทำลายไปแล้วไม่สามารถงอกก...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : ระบบราก

การฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว รากคือส่วนสำคัญที่สุดในการดูดกินอาหารของพืช แต่กลับเป็นสิ่งที่ชาวสวนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก จึงส่ง...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม