ทุเรียน

ระยะห่างในการปลูกทุเรียน

ระยะห่างในการปลูกนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ เจ้าของพื้นที่ปลูกจำเป็นต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ถ้าปลูกถี่เกิน...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการทำแปลงปลูกทุเรียน

ในการทำแปลงปลูกทุเรียนในปัจจุบันนั้น จะนิยมจัดการแปลงใน 2 รูปแบบ คือ 1.ยกโคกแบบฝาจีบ 2.ยกโคกแบบลูกฟูก สาเหตุที่ต้องมีการจัดการแป...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีจัดการเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนในระยะ ผลเล็ก

วิธีจัดการเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนในระยะผลเล็ก เมื่อถึงในระยะที่อายุใบได้เวลา บวกกับมีความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น ฝนตก ต้นไม...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การถ่ายใบของทุเรียน

ช่วงระยะนี้ มีการถ่ายใบของทุเรียนบางสวนถ่ายใบมาก บางสวนถ่ายใบน้อย สาเหตุมาจากที่ผ่านมาสภาพอากาศปิด ต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทุเร...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ดอกระยะหางแย้

หลังจากดอกบาน และมีกระบวนการผสมเกษรแล้ว ดอกเกษตรตัวผู้ จะเหี่ยวแห้งและหลุดร่วงไป เหลือแต่เกษตรตัวเมีย เราจะเรียกระยะนี้ว่าหางแย้ ปลายขอ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ดอกแตกดอกร่วง

ทุเรียนช่วงเป็นดอกนั้น จะมีอาการที่พบเห็นได้ ในช่วงตั้งแต่ระยะมะเขือพวง ไปจนถึงหัวกำไลใกล้บานโดยมีอาการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาเหต...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การดูแลดอกในระยะมะเขือพวงและหัวกำไล

หลังจากที่เราตัดแต่งดอกในครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ดอกของเราก็จะเข้าสู่ระยะมะเขือพวงแก่ หรือ หัวกำไล ในตอนนี้เราควรต้องเสริมความสมบูรณ์ข...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การตัดแต่งดอก

โดยปกติแล้วดอกทุเรียนทุเรียนนั้น จะใช้สารอาหารอย่างมาก ตั้งแต่ตาดอกจนถึงดอกบาน ดังนั้นการจัดการให้ดอกทุเรียนอยู่ในตำแหน่งและปริมาณที่เห...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ขอบใบไหม้ ขอบใบแห้ง ใบแพ้แดด(Sun Burn)

โรคใบไหม้ ขอบใบแห้ง เกิดในช่วงที่เริ่มมีความร้อนความแห้งแล้ง มักเกิดในช่วงเดือน พ.ย ที่มีความแห้งแล้ง และ มีการควบคุมการให้น้ำ เพื่อชัก...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การล้างสารแพคโคบิวทราซอล

ในสภาพอากาศที่มีความแปลปรวน ฝนตกบ่อยทำให้การออกดอกของไม้ผลหยุดชะงัก สารแพคโคบิวทราซอล จิงเข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบัน ทั้งผู้ที่ต้องการทำ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การจัดการน้ำเพื่อชักนำการออกดอก

โดยปกติแล้ว น้ำถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการต่างๆของพืช ถ้าไม่มีน้ำ ธาตุอาหารต่างๆ ก็ไม่สามารถถูกดูดไปใช้งานได้ พืชก็ไม่ส...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การเคลื่อนย้ายของพลังงานในการสร้างตาดอก

ในการสร้างอาหารและฮอร์โมนเพื่อไปสร้างตาดอกที่กิ่งนั้น เกิดจากต้นไม้ดูดธาตุอาหารและน้ำขึ้นมาจากระบบรากมาสังเคราะห์แสงที่ใบ หลังจากที่...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม