กล้วย

ประเภทของฮอร์โมนไซโตไคนิน หรือ สารสัดจากสาหร่าย

มารู้จักไซโตไคนินกันก่อน(Cytokinin):ไซโตไคนินเป็นฮอร์โมนต์ ที่มีในต้นพืชตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์ พบมากในส่วน...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม