ผลไม้

ระยะห่างในการปลูกทุเรียน

ระยะห่างในการปลูกนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ เจ้าของพื้นที่ปลูกจำเป็นต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ถ้าปลูกถี่เกิน...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการทำแปลงปลูกทุเรียน

ในการทำแปลงปลูกทุเรียนในปัจจุบันนั้น จะนิยมจัดการแปลงใน 2 รูปแบบ คือ 1.ยกโคกแบบฝาจีบ 2.ยกโคกแบบลูกฟูก สาเหตุที่ต้องมีการจัดการแป...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การกินผักและ “ผลไม้” ไม่พอเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ?

การกินผักและ “ผลไม้” ไม่พอเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ?

การศึกษาเบื้องต้นใหม่ได้ทำการคาดการณ์ว่าประมาณ 1 ใน 7 ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเกิดจากการที่รับประทาน "ผลไม้" ไม่เพีย...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยชี้ไวน์แดง กาแฟ ผลไม้และผักอาจช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมได้!

งานวิจัยชี้ไวน์แดง กาแฟ ผลไม้และผักอาจช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมได้!

ถือว่าเป็นงานวิจัยยอดเยี่ยมสำหรับผู้หญิงเอามากๆเมื่อมหาวิทยาลัย University of Navarra and University of Jaen จากประเทศสเปนชี้ว่าไวน์แดง...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีจัดการเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนในระยะ ผลเล็ก

วิธีจัดการเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนในระยะผลเล็ก เมื่อถึงในระยะที่อายุใบได้เวลา บวกกับมีความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น ฝนตก ต้นไม้ก...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงาะ : ระยะดอกบาน

ปัญหาเงาะดอกบานแล้วหลุดร่วงมาก หรือเป็นขี้คอก เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกษตกรก็มักจะไปโทษว่าเป็นที่หมอกลง ประเด็นนี...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การถ่ายใบของทุเรียน

ช่วงระยะนี้ มีการถ่ายใบของทุเรียนบางสวนถ่ายใบมาก บางสวนถ่ายใบน้อย สาเหตุมาจากที่ผ่านมาสภาพอากาศปิด ต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทุเร...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ดอกระยะหางแย้

หลังจากดอกบาน และมีกระบวนการผสมเกษรแล้ว ดอกเกษตรตัวผู้ จะเหี่ยวแห้งและหลุดร่วงไป เหลือแต่เกษตรตัวเมีย เราจะเรียกระยะนี้ว่าหางแย้ ปลายขอ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ดอกแตกดอกร่วง

ทุเรียนช่วงเป็นดอกนั้น จะมีอาการที่พบเห็นได้ ในช่วงตั้งแต่ระยะมะเขือพวง ไปจนถึงหัวกำไลใกล้บานโดยมีอาการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาเหต...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การดูแลดอกในระยะมะเขือพวงและหัวกำไล

หลังจากที่เราตัดแต่งดอกในครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ดอกของเราก็จะเข้าสู่ระยะมะเขือพวงแก่ หรือ หัวกำไล ในตอนนี้เราควรต้องเสริมความสมบูรณ์ข...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : การตัดแต่งดอก

โดยปกติแล้วดอกทุเรียนทุเรียนนั้น จะใช้สารอาหารอย่างมาก ตั้งแต่ตาดอกจนถึงดอกบาน ดังนั้นการจัดการให้ดอกทุเรียนอยู่ในตำแหน่งและปริมาณที่เห...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียน : ขอบใบไหม้ ขอบใบแห้ง ใบแพ้แดด(Sun Burn)

โรคใบไหม้ ขอบใบแห้ง เกิดในช่วงที่เริ่มมีความร้อนความแห้งแล้ง มักเกิดในช่วงเดือน พ.ย ที่มีความแห้งแล้ง และ มีการควบคุมการให้น้ำ เพื่อชัก...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม