อู้ฮู

380.00 ฿4,300.00 ฿
คุณสมบัติ : อู้ฮู เป็นสารอาหารเสริมกลุ่มพลังงานและไซโตไคนิน เป็นช่วยเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ชนิดพิเศษ ประกอบด้วย CARBOHYDRATE,AMINO ACID COMPOUNDS, VITAMINS เพื่อช่วยการเจริญเติบโต อู้ฮู จะแทรกซึมเข้าสู้ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังกรฉีดพ่น เหมาะสำหรับ ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ ประโยชน์ :
  • อู้ฮู ใช้เป็นสารช่วยการเจริญเติบโตของพืช และ ช่วยให้มีการออกดอกอย่างสม่ำเสมอเพิ่มการผสมเกษร
  • อู้ฮูช่วยการพัฒนาของระบบรากพืช ช่วยฟื้นสภาพต้นพืชหลังการเก็บเกี่ยว และสภาพต้นพืชที่ ประสบภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่นขาดน้ำ น้ำท่วมขัง อากาศร้อนจัดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
อัตราการใช้ : 100-200 ซีซี

ไอแคลเซียม (แคลเซียม)

270.00 ฿4,600.00 ฿
คุณสมบัติ   ไฮแคลเซี่ยม 40 เป็นแคลเซี่ยมเดี่ยวที่มีอนุภาคเล็กสามารถเข้าพืชได้อย่างรวดเร็ว มีองค์ประกอบของกรดอะมิโน วิตามิน จึงเหมาะแก่ความต้องการของพืชอย่างแท้จริง ประโยชน์ ช่วยในการแบ่งเซลล์ ส่งเสริมการงอกของเกสรตุวผู้ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย ช่วยเพิ่มจำนวนการติดผลและ สามารถป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนใส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากต้นจากใบมาสู่ผล และเมล็ดสามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงได้ อัตราการใช้ : 100-200 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร