เทคนิคการเกษตร

นักวิทยาศาสตร์พบ “วิธีให้สารอาหารพืช” รูปแบบใหม่ผ่านอนุภาคนาโน!

นักวิทย์พบ "วิธีให้สารอาหารพืช" รูปแบบใหม่ผ่านอนุภาคนาโน!
ภาคการเกษตรเติบโตเป็นอย่างมากในระยะหลังไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงโดรนในการลุเป้าวัตถุประสงค์ให้เร็วขึ้นได้ ล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon (คาร์เนกี้ เมลล่อน) ก็ค้นพบ ‘วิธีให้สารอาหารพืช’ รูปแบบใหม่ที่ตรงเข้าเป้าสู่พืชโดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาพดินที่กำลังปลูกว่าเป็นอย่างไร งานศึกษาที่สำคัญนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการส่งสารอาหารรวมถึงยาฆ่าแมลงไปยังพืช ในปัจจุบันนั้นเมื่อพืชได้รับสิ่งที่ควรทำให้มันเติบโตเร็วขึ้นจากตัวยาที่เราพยายามใส่เข้าไป อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงพืชได้รับสารอาหารหรือยาต่างๆน้อยมากและ 95 เปอร์เซ็นต์มักจบลงที่การเข้าไปรวมอยู่กับดินหรือละลายเป็นน้ำใต้ดินซึ่งผลจากการทำแบบนั้นย่อมไม่เกิดผลดีอะไรในระยะยาวและทำให้สภาพดินย่ำแย่ลงกว่าเดิมไปด้วย

 

image: phys

วิถีการให้สารอาหารพืชใหม่ของ Carnegie Mellon ระบุว่าเป็นการใช้การส่งสารอาหารและยาฆ่าแมลงให้กับพืชในรูปแบบของอนุภาคนาโนที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ประมาณ 50 นาโนเมตรโดยใช้การฉีดพ่นลงตรงๆที่บนใบพืชซึ่งจะไหลผ่านท่อภายในพืชรวมไปจนถึงระบบรากต่ออีกชั้นนึง ด้วยวิถีใหม่นี้จะทำให้เหล่าเกษตรกรสามารถปรับปรุงการส่งยาปฏิชีวนะที่ตัวเองต้องการไปสู่พืชได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่มากับการพืชโดยไม่รู้จบได้ซึ่งหากเราสามารถถ่ายทอดสารอาหารเข้าไปในพืชอย่างเต็มอัตราแล้วก็จะยิ่งทำให้ความเป็นไปได้ในการดูดซับสารอาหารของพืชสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย

 

image: carnegie mellon university

ที่มา — CARNEGIE MELLON UNIVERSITY // PHYS