เทคนิคการเกษตร

เชื้อราไมคอร์ไรซาอาจเป็นความหวังของพืชที่สมบููรณ์ขึ้น!

เชื้อราไมคอร์ไรซาอาจเป็นความหวังของพืชที่สมบููรณ์ขึ้น!
ทีมนักวิทย์จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Oak Ridge ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องยีนแล้วเมื่อสามารถค้นพบยีนเฉพาะที่สามารถควบคุมความสัมพันธ์ทางชีวภาพที่สำคัญระหว่างพืชและเชื้อราไมคอร์ไรซาที่อยู่ในดินซึ่งการค้นพบดังกล่าวอาจเป็นจุดตั้งต้นไปสู่การพัฒนาพืชศักยภาพที่มีพลังงานชีวภาพที่สามารถทนทานต่อการเพาะปลูกที่ไม่ราบรื่นสามารถรับมือเชื้อโรคและศัตรูพืช ผลิตพืชที่มีขนาดใหญ่ได้มากกว่าเดิมรวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด
 
ในช่วงหลังๆนั้นนักวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของพืชที่มีต่อเชื้อราไมคอร์ไรซา เมื่อไหร่ก็ตามที่พืชรวมตัวเป็นหนึ่งกับไมคอร์ไรซาจะก่อเกิดเป็นฝักล้อมรอบรากพืชซึ่งมีประโยชน์หลายๆด้าน หนึ่งในนั้นคือโครงสร้างของเชื้อราที่อยู่ห่างไกลจากพืชตั้งต้นจะเพิ่มการดูดสารอาหารรวมทั้งให้สัญญาณกับพืชเพื่อเตือนการแพร่ขยายของเชื้อโรคและศัตรูพืช ในทางกลับกันพืชจะปล่อยคาร์บอนออกมาให้กับเชื้อราเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตในตัวมันเอง
 

image: phys.org

เป็นที่คาดว่าเชื้อราไมคอร์ไรซาเป็นส่วนสำคัญอย่างแรงกล้าที่ทำให้ระบบนิเวศขนาดใหญ่อย่างทุ่งหญ้าและป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางมีความสมบูรณ์ลงตัวโดยรากพืชต่างๆประมาณ 80% ของทั้งหมดนั้นมีเชื้อราไมคอร์ไรซาอยู่ด้วย หากนักวิทย์สามารถเข้าใจการทำงานระดับโมเลกุลที่กุมความสัมพันธ์ระหว่างพืชและเชื้อราก็อาจจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ในการกำหนดสภาพพืชแบบเฉพาะเจาะจงลงไปว่าจะให้มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเช่น การทนต่อความแล้ง การทานต่อศัตรูพืชหรือโฟกัสไปที่การดูดซึมไนโตรเจนซึ่งหากสำเร็จก็จะทำให้พืชเติบโตโดยพึ่งพาอาศัยน้ำและปุ๋ยน้อยลงไป
 

image: phys.org

ที่มา – PHYS.ORG // EUREKA ALERT