เทคนิคการเกษตร

IBM Watson เปิดตัวซอฟท์แวร์สำหรับชาวเกษตรโดยเฉพาะ!

ปัญญาประดิษฐ์ IBM Watson เปิดตัวซอฟท์แวร์สำหรับชาวเกษตรโดยเฉพาะ
Watson Decision Platform for Agriculture นั้นถือเป็นเครื่องมือจากปัญญาประดิษฐ์ของ IBM อย่าง Watson เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมการจัดการข้อมูลในืหลายจุดเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปลูกพืช การไถและการเก็บเกี่ยว

IBM เชื่อว่า Watson จะสามารถพัฒนาอนาคตให้กับอาหารและปีการเพาะปลูกในทันทีที่พวกเค้าเปิดตัวเครื่องมือองค์ความรู้สำหรับเกษตรกรรมในเวอร์ชั่นสากลโดย IBM หวังที่จะรวมการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลสภาพอากาศและเซนเซอร์ของ IoT เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการไถ การปลูก การฉีดพ่นและการเก็บเกี่ยว

 

image: aithority

นอกจากนั้นชุดเกษตรของ Watson จะรวบรวมเอาโมเดลสำหรับพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์และมันฝรั่งโดยแบบจำลองจะได้รับการปรับให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์

ในโอกาสเดียวกันนี้ IBM ได้เปิดตัว Weather Signals ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยคาดการณ์ว่าผู้บริโภคมีทีท่าว่าจะตอบสนองกับสภาพอากาศแบบเรียลไทม์อย่างไรบ้างซึ่งภาคธุรกิจสามารถนำ Weather Signals ไปใช้เพื่อวางแผนการผลิตในการวางแผน การขนส่งสินค้าคงคลังรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานได้โดย IBM ขยายต่อว่าการวิเคราะห์สภาพอากาศนั้นสามารถใช้ร่วมกับหลายๆวงการ

 

image: twitter of weather company

ที่มา – FRESH PLAZA // AITHORITY  // THE WEATHER COMPANY