เทคนิคการเกษตร

ยีน EXOCYST70A3 สามารถกำหนดลักษณะรากพืชได้!

ยีน EXOCYST70A3 มีส่วนสำคัญและสามารถกำหนดลักษณะรากพืชได้!

นักวิจัยทั้งหลายอาจจะประสบความสำเร็จเข้าถึงความรู้ทางด้านการเกษตรอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งประเด็นที่ทุกคนยังไม่ค่อยเข้าใจนั่นคือยีนใดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืชในดินแต่สิ่งนั้นกำลังเปลี่ยนไปในอีกไม่นานเมื่อนักวิจัยจากสถาบัน Salk ค้นพบยีน EXOCYST70A3 ที่สามารถกำหนดได้ว่ารากพืชจะเติบโตในดินได้มากแค่ไหนแล้ว

Professor Wolfgang Busch (ศาสตราจารย์ โวล์ฟกังบุชช์) ผู้อยู่ในทีมการค้นพบที่สำคัญระบุว่าพวกเค้าเลือกที่จะใช้โมเดลพืชที่อยู่ในคลังความรู้อย่าง Arabidopsis thaliana เพื่อให้มันทำการระบุยีนที่มีหน้าที่ควบคุมฮอร์โมนที่ชื่อว่า auxin ซึ่งควบคุมโครงสร้างของระบบรากเอาไว้
 
ผลของการศึกษาพบว่ายีนที่ชื่อ EXOCYST70A3 สามารถควบคุมกุมรูปแบบสถาปัตยกรรมระบบรากได้แบบตรงๆโดยมันจะทำหน้าที่ควบคุมทางเดินของอ๊อกซิเจนแต่อย่างเดียวและไม่ไปกีดขวางรบกวนเส้นทางอื่นๆ เมื่อนักวิจัยทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีนนี้อย่างเฉพาะเจาะจงก็พบว่าการวางแนวของรากพืชนั้นลงลึกมากยิ่งขึ้น
 
ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าระบบชีวภาพนั้นมีความซับซ้อนและยากจะหารูปแบบที่ชัดเจนได้ซึ่งการค้นพบนี้จะเป็นประโยชน์ในวงกว้างให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาพืชที่ดีขึ้นที่สามารถปรับตัวได้มากอย่างเช่น ถั่และข้าวโพดซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกปลูกเพื่อผลผลิตทางด้านอาหารทีมากขึ้นให้ทันกับจำนวนประชากรของโลกที่เติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
 

CREDITS: SALK INSTITUTE // SCIENCE ALERT