เทคนิคการเกษตร

CO2 ที่สูงขึ้นสามารถทำให้ผลผลิตข้าวสาลีเติบโตขึ้นเป็นกอง!

CO2 ที่มากขึ้นสามารถทำให้ผลผลิตข้าวสาลีเติบโตขึ้นเป็นกอง!
หนึ่งในความเป็นไปที่ไม่ยากต่อการคาดเดาในตอนนี้คือระดับของ CO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งและผู้เชี่ยวชาญก็คาดการณ์ว่าปัจจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดความร้อนแห้งแล้งและอุณหภูมิอันร้อนฉ่าขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรูปแบบนี้ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชจำนวนมากอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันตรงที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวนมากสามารถมีบทบาทร่วมกับพืชในการสร้างอาหารเช่น ข้าวสาลี ผ่านการสังเคราะห์แสงซึ่งปัจจัยทั้งหมดจะทำให้เพิ่มผลผลิตข้าวได้มากกว่าเดิมก็จริงแต่ในทางกลับกันคุณภาพทางโภชนาการจะถูกลดทอนลงไปด้วยเช่นกัน

 

image: ankeny observer

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข้าวสาลีเป็นหนึ่งในพืชที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของโลกโดยแป้งที่มาจากข้าวสาลีนั้นเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในเมนูอาหารหลากหลายชนิด เช่น ขนมปัง พาสต้าและเมนูที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบอีกเหลือคณานับซึ่งการนักวิทย์เองก็ชี้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวสาลีได้มากขึ้นอย่างแน่นอนโดยพบว่ากลุ่มข้าวสาลีที่ได้รับการปลูกในพื้นที่ๆมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากขึ้นนั้นทำให้พืชเติบโตมากขึ้นถึง 104% อย่างไรก็ตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือระดับโภชนาการต่างๆที่พากันลดลงไปเล็กน้อยประกอบด้วยไนโตรเจนที่ต่ำลง 0.5% และปริมาณโปรตีนรวมไปถึงกรดอะมิโนอิสระต่างๆก็หายไปบ้างเล็กน้อยเช่นกัน

เหล่านักวิทย์ดูความเปลี่ยนแปลงของโภชนาการธัญพืชด้วยเครื่องวิเคราะห์มวล – แก๊สโครมาโตกราฟฟีเพื่อวิเคราะห์การดผาผลาญที่เปลี่ยนไปของพืชในเวลาที่แตกต่างกันไปซึ่งผลปรากฏว่าระดับของสารอาหารต่างจากปลูกพืชในพื้นที่ๆระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าไม่มาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการของพืชที่ปลูกในบริเวณที่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะมากกว่านี้หากพื้นที่นั้นๆมีสภาพแวดล้อมที่มีความเฉพาะตัวอยู่แล้วเช่นเป็นพื้นที่ๆมีไนโตรเจนไม่พอหรือมีความแห้งแล้งมากตั้งต้นอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการมากกว่าเดิมก็เป็นได้

 

image: seed world

ที่มา – SEED WORLD // ANKENY OBSERVER