ทะวาย 25 เอสซี (แพกโคลบิวทราซอล)

490.00 ฿5,700.00 ฿
คุณสมบัติ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชช่วยกระตุ้นการออกดอก ทำให้ออกดอกได้เร็วขึ้นก่อนฤดูกาล จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น ทะวายใช้ง่าย สะดวก เลือกใช้ได้ทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ เหมาะสำหรับ : การทำไม้ผลนอกฤดู เช่น ทุเรียน มะม่วง ไม้ดอก เป็นต้น อัตราและวิธีการใช้ (ต่อน้ำ 200 ลิตร) -ดาวเรือง *ทะวาย 25 ใช้อัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ราดสาร 100 ซีซี ต่อต้น หลังจากย้ายกล้าดาวเรือง 1 สัปดาห์ -ทุเรียน (ทำสาร) นอกฤดู *ทะวาย 25 เอสซี ใช้อัตรา 1 ลิตร พ่นในระยะเพสลาด ทั้งในและนอกทรงพุ่ม โดยน้ำ 200 ลิตร พ่นประมาณ 8-12 ต้น แล้วแต่ขนาดต้น (ทั้งนี้ปริมาณสารที่ใช้อาจปรับเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมได้ตามความสมบูรณ์และอายุของต้นทุเรียน)  

ทะวาย 10% (แพกโคลบิวทราซอล)

180.00 ฿
คุณสมบัติ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชช่วยกระตุ้นการออกดอก ทำให้ออกดอกได้เร็วขึ้นก่อนฤดูกาล จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น ทะวายใช้ง่าย สะดวก เลือกใช้ได้ทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ เหมาะสำหรับ : การทำไม้ผลนอกฤดู เช่น ทุเรียน มะม่วง ไม้ดอก เป็นต้น อัตราและวิธีการใช้ (ต่อน้ำ 200 ลิตร) -ทุเรียน (ทำสาร) นอกฤดู         *ทะวาย 10 ใช้อัตรา 3 กิโลกรัม พ่นในระยะเพสลาด ทั้งในและนอกทรงพุ่ม โดยน้ำ 200 ลิตร พ่นประมาณ 8-12 ต้น แล้วแต่ขนาดต้น (ทั้งนี้ปริมาณสารที่ใช้อาจปรับเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมได้ตามความสมบูรณ์และอายุของต้นทุเรียน)    -มะม่วง (พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง)  *ทะวาย 10 ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อเส้นผ่านศุนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำ 5 ลิตร ราดรอบโคนต้น ห่างจากโคนต้นประมาณ 30 เซนติเมตร ในระยะใบพวง หรือใบเพสลาด  
เพิ่มสินค้าในตะกร้า

แพกโคลบิวทราซอล15%

220.00 ฿2,000.00 ฿
คุณสมบัติ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชช่วยกระตุ้นการออกดอก ทำให้ออกดอกได้เร็วขึ้นก่อนฤดูกาล จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น ทะวายใช้ง่าย สะดวก เลือกใช้ได้ทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ เหมาะสำหรับ : การทำไม้ผลนอกฤดู เช่น ทุเรียน มะม่วง ไม้ดอก เป็นต้น อัตราและวิธีการใช้ (ต่อน้ำ 200 ลิตร) -ดาวเรือง *หนานหนิง 15 ใช้อัตรา 2 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ราดสาร 100 ซีซีต่อต้น หลังย้ายกล้าดาวเรือง 1 สัปดาห์ -ทุเรียน (ทำสาร) นอกฤดู *หนานหนิง15 ใช้อัตรา 2 กิโลกรัม พ่นในระยะเพสลาด ทั้งในและนอกทรงพุ่ม โดยน้ำ 200 ลิตร พ่นประมาณ 8-12 ต้น แล้วแต่ขนาดต้น (ทั้งนี้ปริมาณสารที่ใช้อาจปรับเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมได้ตามความสมบูรณ์และอายุของต้นทุเรียน)    -มะม่วง (พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง)          *หนานหนิง 15 ใช้อัตรา 5 กรัม ต่อเส้นผ่านศุนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำ 2 ลิตร ราดรอบโคนต้น ห่างจากโคนต้น 30 เซนติเมตร ในระยะใบเพสลาด