อีทีฟอน

80.00 ฿3,400.00 ฿
ใช้เร่งการสุกของผลไม้ ป้ายขั้วทุเรียน เร่งน้ำยาง กระตุ้นการออกดอกของสับปะรด อัตราการใช้ 4 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสม ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทำการพ่น 2 ครั้ง บริเวณยอดสับปะรด โดยพ่นครั้งแรกเมื่อสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัมและพ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 4 วัน โดยพ่นช่วงเย็นหรือค่ำ และใช้น้ำในอัตรา 600 ลิตรต่อไร่