โด๊ปโทนิค

350.00 ฿9,300.00 ฿
  • ขั้วเหนียว
  • ช่วยในการผสมเกษร ป้องกันเมล็ดลีบ เพิ่มน้ำหนัก
  • มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูด คาบน้ำ และการสังเคราะห์แสง
  • มีบทบาทในการย่อยและสังเคราะห์โปรตีน
  • ทำให้พืชนำธาตุโพแทสเซียมไปใช้ได้ดีขึ้น
  • ช่วยในการขนย้ายน้ำตาลทางท่ออาหารพืช จำเป็นสำหรับการงอกของละออกเรณูและการเจริญเติบโตของท่อนิวเคลียสของเรณู
อัตราการใช้ 50-100 ซีซี/200 ลิตร