กรีนแลนด์ (Greenland)

250.00 ฿8,200.00 ฿
  • เพิ่มการแตกราก
  • ส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • ช่วยเพิ่มความเขียวให้กับพืชอย่างรวดเร็ว
  • ช่วยเพิ่มขนาดผลผลิต
อัตราการใช้ 5 - 10 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร

อโทนิค

150.00 ฿11,500.00 ฿
ชื่อสามัญ : โมโนไนโตรฟีนอล ประโยชน์ : เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติพิเศษในการทำให้พืช ดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น เพิ่มปริมาณรากฝอย เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด ออกดอกดก ขั้วเหนียว และลดการหลุดร่วงของผลผลิต ใช้ได้ดีกับทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อโทนิค (สารกลุ่มไนโตรฟีโนเลต) หลักสำคัญคือ อโทนิค ช่วยให้ของเหลวภายในไซโตพลาสซึม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์พืช "หมุนเวียนและเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว"ภายหลังจากพืชได้รับ อโทนิค จึงทำให้พืชตอบสนองได้ดีและเห็นผลชัดเจน