ยากำจัดเพลี้ย

พิริมิฟอส-เมทิล

550.00 ฿6,400.00 ฿
  • กำจัดเพลี้ยหอย
  • กำจัดเพลี้ยแป้ง
อัตราการใช้ 200/200 ลิตร

โดบาร์ (ไทอะมีท็อกแซม)

100.00 ฿18,000.00 ฿
  • กำจัดเพลี้ยไก่แจ้
  • กำจัดเพลี้ยไฟ
  • กำจัดเพลี้ยจักจั่น
อัตราการใช้ 100 กรัม/200 ลิตร

มาลาไทออน

400.00 ฿4,600.00 ฿
เพื้อป้องกันกำจัดศัตรูพืชเช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น แมลงหวี่ ขาว มวนแดงเพลี้ยกระโดด แมลงดำหนาม เพลี้ยแป้ง บั่วมวนเขียวข้าว หนอนกระทู้กล้า หนอนกระทู้ข้าวโพด เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผักแถบลาย เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ หนอนชอนใบ แมลงวันทอง เพลี้ยแป้งลาย ศัตรูปศุสัตว์ แมลงวันปากดำ

อาร์-85 (คาร์บาริล)

70.00 ฿4,800.00 ฿
  • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
  • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
  • ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง ทั้งแมลงปากกัด ด้วง แมลงปากดูด ในผัก ไม้ผล
อัตราการใช้
20-30 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร

เอวาโด้ (อิมิดาโคลพริด)

700.00 ฿16,000.00 ฿
สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์แบบสัมผัสตาย กินตาย ชนิดดูดซึม กำจัดเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ หนอนชอนใบส้ม อัตราการใช้ 40-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ปาโต้ (อะซีทามิพริด สูตรพิเศษ)

750.00 ฿8,700.00 ฿
คุณสมบัติ : สารกำจัดแมลงชนิดดูดซึมสามารถใช้ป้องกัน กำจัด กำจัดเพลี้ย ปราบแมลงร้าย ฆ่าหนอน เช่น หนอนม้วนใบข้าว หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว

ไวต์ออย

200.00 ฿3,000.00 ฿
คุณสมบัติ : สารป้องกันและกำจัดเพลี้ยและแมลงต่างๆ ดังนี้ ป้องกันเพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ไรแดง แมลงหวี่ขาว หรือใช้ผสมกับสารเคมีช่วยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิภาพออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีขึ้นและนานขึ้น ปลอดภัยใช้กับ โครงการเกษตรปลอดภัย (IPM)

วิธีการใช้

อัตราการใช้ 30-50 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

แชงคูส (โพรฟีโนฟอส)

250.00 ฿450.00 ฿
คุณสมบัติ :แชงคูส เป็นสารโพรฟิโนฟอส สูตรพิเศษ มีฤทธิ์ป้องกันและกำจัด หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ยาสูบ หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ หนอนคืบกะหล่ำ ด้วงงวงเจาะสมอ เพลี้ยนาสาร เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด ไรฝ้าย ไรแดง พืชที่ใช้ ฝ้าย อ้อย มันฝรั่ง ยาสูบ ถั่วเหลือง หอม พริก ผักตระกูลกะหล่ำ องุ่น ข้าวโพด และพืชอื่น การออกฤทธิ์ : เป็นสารกำจัดแมลงและไร ออร์กาโนฟอสโฟรัส ประเภทไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ในทางสัมผัสและกินตาย อัตราการใช้ : 200 ซีซี /200 ลิตร

สตาร์เกิลจี (ไดโนทีฟูแรน)

200.00 ฿3,800.00 ฿
คุณสมบัติ : สารกำจัดแมลงชนิดดูดซึมเข้าทางระบบรากสำหรับรองก้นหลุมหรือโรยรอบโคนต้นหลังปลูก จากบริษัทมิตซุย เคมิคัล ประเทศญี่ปุ่น เป็นสารกำจัดแมลงมีลักษณะเป็นเม็ดทรายสีทับทิม (Magenta) เคลือบด้วยสารไดโนทีฟูแรน ซึ่งอยู่ในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ (Neonicotinoid) ที่พบในยาสูบทั่วไป และพัฒนามาจนถึงขั้นที่ 3 จึงทำให้ สตาร์เกิล จี มีความเป็นพิษต่ำมากต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา และสิ่งแวดล้อม ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางระบบรากสามารถป้องกันกำจัดแมลงที่หลบซ่อนอยู่บน ต้นพืช และใต้ดินได้ดี มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ควบคุม และกำจัดแมลงได้ยาวนาน 30-45 วัน ป้องกันกำจัดแมลงบนดิน เช่น เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยแป้ง, แมลงหวี่ขาว,เพลี้ยไฟ, หนอนแมลงวันชอนใบ, หนอนแมลงวันจาะลำต้น, ด้วงเต่าแตง, และแมลงใต้ดิน เช่น มด, ปลวก, ด้วงดิน, เสี้ยนดิน เป็นต้น กำจัดแมลงปากดูดที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ ได้ดีเยี่ยม เช่น โรคใบหดในยาสูบ, โรคเส้นเหลืองในกระเจี๊ยบเขียว, โรคไวรัสในมะเขือเทศ, แตงกวา, แคนตาลูป, มะละกอ ฯลฯเหมาะสำหรับพืชผัก โดยเฉพาะพืชผักส่งออก และไม้ดอกไม้ประดับ ทั่วไป

มิดาสตาร์ (อิมิดาคลอพริด)

440.00 ฿8,000.00 ฿
คุณสมบัติ : เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม ออกฤทธิ์กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถูกตัวตาย และกินตาย โดย มิดาสตาร์ จะเข้าทำลายระบบประสาทส่วนกลางของแมลง ทำให้แมลงเป็นอัมพาต หยุดกินอาหารทันทีและตายในที่สุด มิดาสตาร์ มีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว จึงปกป้องต้นพืชจากการเข้าทำลายของแมลงได้ดี สามารถป้องกันกำจัดแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และแมลงปากกัดบางชนิด รวมถึงแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

อีมาเมกตินเบนโซเอต (ชนิดน้ำ)​

420.00 ฿4,800.00 ฿
เคมีสูตรใหม่ พัฒนาเพื่อการกำจัดหนอนหนังเหนียว หนอนกระทู้ในพืชผักได้อย่างได้ผล เพราะกำจัดแมลงได้กว้างขวาง โดยเฉพาะหนอนหนังเหนียว ออกฤทธิ์เร็ว ถูกตัวตาย กินตาย และมีผลทำลายระบบประสาท ทำให้หนอนหยุดกินทันทีที่สัมผัส