ยากำจัดหนอน

เดลต้าแดง (เดลทาเมทริน สูตรพิเศษ)

800.00 ฿18,700.00 ฿
  • หนอนใต้
  • หนอนเจาะผล
  • หนอนไถ่เปลือก
  • หนอนดื้อยา
อัตราการใช้ 100 ซีซี / 200 ลิตร

อาร์มันโด้ (ไทโอดิคาร์บ)

180.00 ฿850.00 ฿
อาร์มันโด้ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ ดังนี้ ฝ้าย  หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนสะไปนี่ หนอนคืบกินใบฝ้าย หนอนม้วนใบฝ้าย หนอนกระทู้ผัก มวนแดงฝ้าย ถั่วเหลือง หนอนกระทู้ มวนเขียวข้าว ข้าวโพด หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเจาะฝักข้าวโพด ยาสูบ หนอนกินใบและดอกยาสูบ อัตรา 100 กรัม/200 ลิตร

แชงคูส (โพรฟีโนฟอส)

250.00 ฿450.00 ฿
คุณสมบัติ :แชงคูส เป็นสารโพรฟิโนฟอส สูตรพิเศษ มีฤทธิ์ป้องกันและกำจัด หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ยาสูบ หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ หนอนคืบกะหล่ำ ด้วงงวงเจาะสมอ เพลี้ยนาสาร เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด ไรฝ้าย ไรแดง พืชที่ใช้ ฝ้าย อ้อย มันฝรั่ง ยาสูบ ถั่วเหลือง หอม พริก ผักตระกูลกะหล่ำ องุ่น ข้าวโพด และพืชอื่น การออกฤทธิ์ : เป็นสารกำจัดแมลงและไร ออร์กาโนฟอสโฟรัส ประเภทไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ในทางสัมผัสและกินตาย อัตราการใช้ : 200 ซีซี /200 ลิตร

อีมาเมกตินเบนโซเอต (ชนิดน้ำ)​

420.00 ฿4,800.00 ฿
เคมีสูตรใหม่ พัฒนาเพื่อการกำจัดหนอนหนังเหนียว หนอนกระทู้ในพืชผักได้อย่างได้ผล เพราะกำจัดแมลงได้กว้างขวาง โดยเฉพาะหนอนหนังเหนียว ออกฤทธิ์เร็ว ถูกตัวตาย กินตาย และมีผลทำลายระบบประสาท ทำให้หนอนหยุดกินทันทีที่สัมผัส

เดลทาเมทริน

400.00 ฿4,600.00 ฿
เดลทาเมทริน เป็นยาน็อคหรือ ยาสัมผัส ป้องกันกำจัดหนอนทุกชนิดได้ดี

อะบาเมกตินน้ำใส

300.00 ฿5,200.00 ฿
คุณสมบัติ : เพลียไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไก่ฟ้า หนอนม้วนใบ หนอนกอ ไรแดง หนอนกระทู้ หนอนใยผัก ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส คุณสมบัติตัวทำละลาย : ยาร้อน อัตราและวิธีการใช้ : อัตรา100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

น็อดเวย์35 (ไซเพอร์เมทริน)

400.00 ฿7,200.00 ฿
คุณสมบัติ : หนอนกอข้าว หนอนม้วนใบ หนอนไถเปลือก บั่ว แมลงสิง หนอนเจาะลำต้น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบ หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ และหนอนผีเสื้ออื่น ๆ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ มวนแดง กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส คุณสมบัติตัวทำละลาย : ยาร้อน อัตราและวิธีการใช้ : อัตรา80-100 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

โพรฟีโนฟอส

400.00 ฿4,600.00 ฿
โพรฟีโนฟอส ............50% W/V EC (profenofos) คุณสมบัติ :ป้องกันและกำจัด หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ยาสูบ หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ หนอนคืบกะหล่ำ ด้วงงวงเจาะสมอ เพลี้ยนาสาร เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด ไรฝ้าย ไรแดง พืชที่ใช้ ฝ้าย อ้อย มันฝรั่ง ยาสูบ ถั่วเหลือง หอม พริก ผักตระกูลกะหล่ำ องุ่น ข้าวโพด และพืชอื่น การออกฤทธิ์ : เป็นสารกำจัดแมลงและไร ออร์กาโนฟอสโฟรัส ประเภทไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ในทางสัมผัสและกินตาย อัตราการใช้ : 200 ซีซี /200 ลิตร

อะบาเมกตินน้ำข้น

300.00 ฿5,200.00 ฿
คุณสมบัติ : เพลียไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไก่ฟ้า หนอนม้วนใบ หนอนกอ ไรแดง หนอนกระทู้ หนอนใยผัก กลุ่มสารเคมี : Avermectin ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส คุณสมบัติตัวทำละลาย : ยาร้อน อัตราและวิธีการใช้ : อัตรา100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

เอฟโฟเรีย

580.00 ฿13,500.00 ฿
คุณสมบัติ : ยาเบิ้ลฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแมลงได้ดีขึ้น ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึม กำจัดแมลงได้กว้างขวาง ทั้งเพลี้ยและหนอนชนิดปากกัดและปากดูด ปลอดภัยต่อพืชที่ปลูก กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid + Neonicotinoid ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส และ ดูดซึม คุณสมบัติตัวทำละลาย : ร้อน อัตราและวิธีการใช้ : เอฟโฟเรียอัตรา 50-100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเมื่อพบการะบาด

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน

320.00 ฿3,600.00 ฿
สามารถกำจัดหนอนได้ดี กลุ่มแมลงที่สามารถกำจัดได้ เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหร่า หนอนแดง เพลี้ยจักจั่น หนอนกอสีครีม หนอนห่อใบข้าว หนอนกัดใบข้าว หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนประกบใบ หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงสิง ไอ้ฮวบ ด้วงงวง

แจคเก็ต (อะบาเมกติน)

450.00 ฿5,200.00 ฿
คุณสมบัติ : เพลียไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไก่ฟ้า หนอนม้วนใบ หนอนกอ ไรแดง หนอนกระทู้ หนอนใยผัก กลุ่มสารเคมี : Avermectin ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส คุณสมบัติตัวทำละลาย : ยาร้อน อัตราและวิธีการใช้ : อัตรา100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร