เคมีเกษตร

แฟร์ฟิวด์25 (เมทาแลกซิล25% สีขาว)

300.00 ฿7,000.00 ฿
คุณสมบัติ : เป็นสารป้องกันกำจัดประเภทดูดซึม เมื่อพ่นลงพืชแล้วพืชจะดูดซึมเข้าไปตามเนื้อเยื่อพืชนั้น และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของพืชได้ สามาถป้องกันกำจัดโรคต้นเน่า โรคเน่าเข้าไส้ โรครากเน่าโคนเน่า โรคราน้ำค้าง (คลุกเมล็ด) โรคใบไหม้ เป็นต้น สามารถพ่นลงดินเพื่อควบคุมเชื้อโรงที่เกิดจากในดินได้ กลุ่มสาร : Phenylamide : acylalanine ประเภทการออกฤทธิ์ : ดูดซึม อัตราการใช้ : 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร สำหรับทาแผล 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร สำหรับฉีดพ่น