ซีอาร์เอ็น 30-0-0

350.00 ฿
เพิ่มสินค้าในตะกร้า

แอดวานเซอร์ 0-30-35

350.00 ฿
เพิ่มสินค้าในตะกร้า

แคลโบเคเอ (แคลเซียมโบรอน)

300.00 ฿
เพิ่มสินค้าในตะกร้า

สตาร์-เค

380.00 ฿4,400.00 ฿
สตาร์-เค ปุ๋ยโพแทสเซียม 33% ที่อยู่ในรูปของโพแทสเซียมซิเตรทซึ่งเป็นรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีจึงให้ผลเร็วกว่าปุ๋ยโพแทสเซียมรูปอื่น นอกจากนี้ยังปราศจากเกลือคลอไรด์จึงไม่เป็นพิษต่อพืช ประโยชน์
  1. เคลื่อนย้ายของแป้ง น้ำตาล และโปรตีนได้อย่างรวดเร็ว
  2. เพิ่มขนาดและคุณภาพของผลผลิต
  3. เพิ่มน้ำตาลและแป้งในผล เพิ่มน้ำหนัก
  4. เก็บก่อน สีสวย รสชาติดี
อัตราการใช้ 20-30 ซีซี/200 ลิตร

วอเตอร์-เค 0-25-30

290.00 ฿5,400.00 ฿
ประโยชน์  *ช่วยกดใบ ป้องกันการแตกใบอ่อน *ช่วยสะสมอาหาร สร้างตาดอก *สร้างเนื้อ บำรุงลูก เพิ่มความหวาน พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี

วอเตอร์-เค 14-14-14

270.00 ฿5,000.00 ฿
ประโยชน์ 
  • ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของพืช ช่วยสร้างเนื้อ ขยายขนาดผล ดอกดก ผลใหญ่ ลูกโตเร็ว สีสวย
พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี

วอเตอร์-เค 12-12-17

260.00 ฿4,800.00 ฿
ประโยชน์  *ช่วยสร้างเนื้อ ลูกโตเร็ว ลดการบิดเบี้ยว เพิ่มผลผลิต ลูกสมบูรณ์ พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี

วอเตอร์-เค 4-24-24

290.00 ฿5,400.00 ฿
ประโยชน์  * สะสมอาหาร สร้างตาดอกเพื่อให้ดอกออกสม่ำเสมอ * ช่วยให้ผลผลิตเข้าสีไว มีรสชาติดี พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี

วอเตอร์-เค 21-3-3

250.00 ฿4,600.00 ฿
ประโยชน์ 
  • ช่วยดึงใบ ฟื้นฟูสภาพต้น
  •  ช่วยสร้างเปลือก ขยายขนาดผล ต้น ใบ ให้สมบูรณ์แข็งแรง
พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี