พืชสวน, พืชไร่

การสูญพันธุ์ของ “พืช” นานาชนิดจะทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตงานเข้า!

การสููญพันธุ์ของ "พืช" นานาชนิดจะทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตงานเข้า!

ถือเป็นอะไรที่น่าตกใจอยู่เหมือนกับสำหรับตัวเลขของพันธุ์ “พืช” ในป่าที่หายไปกว่า 600 ชนิดในช่วง 250 ปีทีผ่านมาซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายเท่าตัวและนักวิทย์ชี้ว่าการหายไปของพืชนั้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ถึง 500 เท่าเลยทีเดียว แน่นอนว่าการหายไปของพันธุ์พืชจำนวนมากมายขนาดนั้นย่อมสะท้อนอะไรบ้างอย่างและไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ

ทุกชีวิตบนโลกต่างก็ต้องอาศัยพืชซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไปไม่ได้ในการรับอ๊อกซิเจนที่มันปล่อยออกมารวมไปถึงเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งการลดลงและหายไปของหลายพันธุ์พืชย่อมกระทบกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อิงอาศัยกันเป็นทอดๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

image: science alert

ปรากฏการณ์ไม่พึงประสงค์นี้ได้รับการเพิ่มน้ำหนักโดย Dr. Eimear Nic Lughadha นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์โดยบอกว่าสัตว์นานาชนิดต่างก็มีความต้องการที่จะพึ่งพาพืชแต่การที่พืชล้มหายตายจากไปทำให้สัตว์รวมไปถึงมนุษย์มีที่พึ่งพาน้อยลงซึ่งนั่นทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคที่อาจย้อนกลับมาทำให้ประชากรของเราลดน้อยลงในอนาคตได้เช่นกัน

image: kew

ที่มา — SCIENCE ALERT // KEW