พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, โรคและแมลงทุเรียน

โรคใบจุด (Leaf Spot)

เมืออากาศเช้าเริ่มมีหมอกลง มีความชื้นสูงในตอนเช้าสลับกับมีฝนปลอย หรือฝนสลับแดด ทำให้เกิดเชื้อรา ใบจุดเข้าทำลายได้ โรคใบจุด (Leaf Spot) เกิดจากเชื้อราหลายชนิด

  • เชื้อ  Colletotrichum sp. ซึ่งทำให้เกิดโรคแอนแทรคโนส  ใบอ่อนจะมีสีซีดคล้ายโดนน้ำร้อนลวก ส่วนขยายพันธุ์เป็นจุดดำ ๆ  ส่วนใบแก่เป็นจุดกลมขอบแผลสีเข้ม และมีการขยายขนาด

โรคใบจุดแอนแทรคโนส

โรคใบจุดแอนแทรคโนส

  • เชื้อรา Phomopsis sp. ทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายบริเวณใบแก่ มีขนาดจำกัด
  • เชื้อรา Phyllosticta sp.  ทำให้เนื้อเยื่อตายบริเวณปลายใบ  และมักมีเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ปะปนเล็กน้อย

โรคใบจุด (Phomopsis sp.) ซ้าย : โรคใบจุด (Phyllosticta sp.) ขวา

  • เชื้อรา Pseudocercospora sp  ทำให้เนื้อตายเป็นจุดเหลี่ยม ๆ เล็ก ๆ กระจัดกระจายบนใบ และใต้ใบมีกลุ่มสปอร์สีดำ  ทำให้ใบร่วงรุนแรงได้

โรคใบจุด (Pseudocercospora sp.) ด้านหน้าใบและหลังใบ

ผลของการเข้าทำลาย

การป้องกันกำจัด

ฉีดพ่นทุเรียนระยะใบอ่อน ด้วย สารกลุ่ม โพรคลอราช  ผสมกับ คาเบ็นดาซิม

โพรคลอราช

700.00 ฿8,100.00 ฿
คุณสมบัติ เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูง กลุ่ม Imidazole สูตรใหม่ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส และมีคุณสมบัติสามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้บางส่วน ทำให้มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์กำจัดโรคพืชได้รวดเร็ว เด็ดขาด มีประสิทธิภาพเด่นชัดในการกำจัดเชื้อรา Collectotrichum sp. เชื้อสาเหตุสำคัญของโรค แอนแทรคโนสในหอม หอมหัวใหญ่ (โรคหอมเลื้อย , โรคหมานอน) โรคกุ้งแห้งพริก โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง (โอเตี๊ยม) กุหลาบ กล้วยไม้ (ก้านช่อดำ) องุ่น (อีบุบ) ชมพู่ ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง และโรคแอนแทรคโนสในพืชต่าง ๆ ทั่วไป ใช้อัตรา 100 - 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

เบ็นกี้เอสซี (คาร์เบ็นดาซิม)

350.00 ฿6,400.00 ฿
คุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งแบบป้องกันและกำจัดโรคพืชดูดซึม เข้าสู่พืชทางส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช และเคลื่อนย้ายไปกำจัดเชื้อราโรคพืชได้ดี ป้องกันกำจัดโรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคราแป้ง โรคสแค็ป โรคเมลาโนส ประเภทการออกฤทธิ์ : ดูดซึม อัตราการใช้ : 100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

รีวิวการกำจัดโรคแอนแทรคโนส