พืชสวน, ทุเรียน, เทคนิคการจัดการทุเรียน

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ การทำสาร(แพกโคบิวทราซอล)

   การใช้สารแพกโคบิวทราซอล ควบคุมใบ หรือ ภาษาที่ผู้ปลูกทุเรียนมักเรียกว่า “ทำสาร” โดยสวนใหญ่จะเข้าใจว่าการฉีดแพกโคบิวทราซอลนั้นทำให้ทุเรียนออกดอก นั้นเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อน เพราะความจริงแล้วสารหรือฮอร์โมนแพกโคบิวทราซอล มีหน้าที่ไปควบคุมฮอร์โมนจิบเบอเรลลิคแอซิดที่เป็นตัวกระตุ้นให้พืชแตกใบอ่อนจึงส่งผลให้ทุเรียนจะไม่แตกใบอ่อนภายในระยะเวลา 60-90 วัน ส่งผลให้ทุเรียนจึงมีระยะเวลาสะสมความสมบูรณ์ได้นานขึ้นและออกดอกได้เมื่อสภาวะแวดล้อมอำนวยร่วมกับปัจจัยที่ใช้บังคับร่วมกับการสร้างความเครียดให้แก่ต้นทุเรียน

ทะวาย 25 เอสซี (แพกโคลบิวทราซอล)

490.00 ฿5,700.00 ฿
คุณสมบัติ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชช่วยกระตุ้นการออกดอก ทำให้ออกดอกได้เร็วขึ้นก่อนฤดูกาล จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น ทะวายใช้ง่าย สะดวก เลือกใช้ได้ทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ เหมาะสำหรับ : การทำไม้ผลนอกฤดู เช่น ทุเรียน มะม่วง ไม้ดอก เป็นต้น อัตราและวิธีการใช้ (ต่อน้ำ 200 ลิตร) -ดาวเรือง *ทะวาย 25 ใช้อัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ราดสาร 100 ซีซี ต่อต้น หลังจากย้ายกล้าดาวเรือง 1 สัปดาห์ -ทุเรียน (ทำสาร) นอกฤดู *ทะวาย 25 เอสซี ใช้อัตรา 1 ลิตร พ่นในระยะเพสลาด ทั้งในและนอกทรงพุ่ม โดยน้ำ 200 ลิตร พ่นประมาณ 8-12 ต้น แล้วแต่ขนาดต้น (ทั้งนี้ปริมาณสารที่ใช้อาจปรับเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมได้ตามความสมบูรณ์และอายุของต้นทุเรียน)