พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, โรคและแมลงทุเรียน

เพลี้ยไก่แจ้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : allocaridara malayensis

รูปร่างลักษณะ : ตัวอ่อนขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตรและมีปุยสีขาวติดตามตัวโดยเฉพาะด้านท้ายของลำตัวมีปุยสีขาวคล้ายๆกับหางไก่เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยมีสีน้าตาลปนเขียวขนาดยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร

ตัวเต็มวัยเพศผู้

ตัวเต็มวัยเพศเมีย

ลักษณะการทำลาย

แมลงชนิดนี้ท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียนที่ยังไม่โตเต็มท่ีทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองไม่เจริญเติบโตและเล็กผิดปกติเมื่อระบาดมากๆใบจะหงิกงอแห้งและร่วงหมดนอกจากนี้ยังทาให้ยอดอ่อนแห้งและตายได้ตัวอ่อนของเพลี้ยชนิดนี้จะขับสารสีขาวออกมาเป็นสาเหตุทาให้เกิดเชื้อราตามบริเวณที่สารสีขาวขับออกมาระยะที่ทำลายมากที่สุดคือในระยะตัวอ่อน

การป้องกันและกำจัด

พ่นสารกาจัดแมลงเมื่อสารวจพบเพลี้ยไก่แจ้ในช่วงแตกยอดอ่อนเช่น ฟิโพรนิล,อิมิดาคลอพริด,อะเซทามิพริด ส่วน คลอไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน,อะบาเมกตินควรใช้ช่วงใบกางแล้วเพราะเป็นยากลุ่มสัมผัสตัว

*** ถ้าต้องการให้เพลี้ยตายนาน ไม่ต้องพ่นยาบ่อย แนะนำใช้ร่วมกับ บูโพรเฟซิน ***

ยาที่แนะนำในการกำจัด

ฟิโพรนิล

420.00 ฿4,800.00 ฿
คุณสมบัติ : สามารถป้องกันและกำจัดเพลี้ยและหนอน รวมถึง มด มอด ปลวก ตัวอย่างแมลงที่กำจัดได้เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย แมลงวันทอง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มดแดง เพลี้ยจักจั่น แมลงหวีขาว ปลวก หนอนเจาะ ด้วง หนอนใย แมลงสิง บั่ว ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส และ ดูดซึม คุณสมบัติตัวทำละลาย : ยาเย็น อัตราและวิธีการใช้ : 100-150 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเพื่อป้องกันเพลียหรือแมลง เมื่อพบเพลียหรือแมลงระบาดควรใช่ อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี. ผสมน้ำ 200 ลิตร

แจคเก็ต (อะบาเมกติน)

420.00 ฿4,950.00 ฿
คุณสมบัติ : เพลียไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไก่ฟ้า หนอนม้วนใบ หนอนกอ ไรแดง หนอนกระทู้ หนอนใยผัก กลุ่มสารเคมี : Avermectin ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส คุณสมบัติตัวทำละลาย : ยาร้อน อัตราและวิธีการใช้ : อัตรา100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

โปรซินกี้ (บูโพรเฟซิน)

350.00 ฿6,600.00 ฿
เป็นสารยับยั้งการลอกคราบของแมลง ควบคุมการฟักไข่ ลดการวางไข่ จึงควบคุมแมลงได้นาน ป้องกันกำจัด เพลี้ย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น คุมไข่เพลี้ย ไข่หนอน แมลงหวี่ขาว ไม่ได้หนอน เพลี้ยไฟไม่เก่ง แมลงปีกแข็งไม่ได้

เอฟโฟเรีย

580.00 ฿13,500.00 ฿
คุณสมบัติ : ยาเบิ้ลฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแมลงได้ดีขึ้น ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึม กำจัดแมลงได้กว้างขวาง ทั้งเพลี้ยและหนอนชนิดปากกัดและปากดูด ปลอดภัยต่อพืชที่ปลูก กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid + Neonicotinoid ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส และ ดูดซึม คุณสมบัติตัวทำละลาย : ร้อน อัตราและวิธีการใช้ : เอฟโฟเรียอัตรา 50-100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเมื่อพบการะบาด

เอดับบลิว ซีตากี้

400.00 ฿4,600.00 ฿
อะเซทามิพริด สูตรพิเศษ กำจัดได้ครอบคลุมทั้งเพลี้ยและหนอน ประโยชน์ :  ใช้กำจัด หนอนใยผัก เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และไรแดง ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นในฝ้าย แมลงปากปากดูด เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ออกฤทธิ์ : ดูดซึมและสัมผัส อัตราการใช้ : 200 ซีซี ต่อ 200 ลิตร

อะบาเมกตินน้ำใส

300.00 ฿5,400.00 ฿
คุณสมบัติ : เพลียไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไก่ฟ้า หนอนม้วนใบ หนอนกอ ไรแดง หนอนกระทู้ หนอนใยผัก ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส คุณสมบัติตัวทำละลาย : ยาร้อน อัตราและวิธีการใช้ : อัตรา100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
gurukaset 499 free delivery