พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, โรคและแมลงทุเรียน

เพลี้ยนาสาร

รูปร่างลักษณะ : ตัวเพลี้ยมีลักษณะเป็นขีดๆเหมือนเมล็ดข้าวสาร กระตัวเป็นกลุ่มอยุ่ตามใบ

ลักษณะการทำลาย : เพลี้ยนาสารจะเกาะอยู่ตามใบแก่ และดูดน้ำเลี้ยง ทำให้การสังเคราะห์แสงไม่ดีถ้ามีปริมาณมากใบจะเหลืองและร่วง เพลี้ยนาสารมีการขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็ว และมีเกราะหอหุ้มทำให้ยากแก่การกำจัด

การป้องกันกำจัด: ใช้สารกำจัดแมลงเช่น คลอไพ + ไซเปอร์ + ไวออย 300 cc หรือ เมโทมิล + ไวออย 300 cc

**ถ้ากรณีเป็นเยอะแนะนำให้ใช้ **

ไดโนทีฟูแรน 200 + ไวออย 300 พ่นซ้ำ 2-3 ครั้ง

***ข้อควรระวัง ช่วงนี้เป็นช่วงดอกบานควรหลีกเลี้ยงการพ่นไวออย ควรให้ติดผลเรียบร้อยค่อยดำเนินการ