พืชสวน, ผลไม้, เงาะ, เทคนิคการจัดการเงาะ

เงาะ : ระยะดอกบาน

ปัญหาเงาะดอกบานแล้วหลุดร่วงมาก หรือเป็นขี้คอก เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกษตกรก็มักจะไปโทษว่าเป็นที่หมอกลง ประเด็นนี้อาจจะถูก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด หากต้นมีความสมบูรณ์และมีการบริหารที่ถูกต้องก็จะสามารถมีผลผลิตที่มีคุณภาพดีได้

ก่อนดอกบานดอกเริ่มบาน ส่วนใหญ่จะใช้การเปลี่ยนเพศดอกเงาะ ด้วยฮอโมน Naa เพื่อช่วยให้การติดดอกดีขึ้น

   ในช่วงของหลังจากการผสมเกษร พลังงานที่มาเลี้ยงดอกและผลอ่อนนั้น สร้างมาจากใบ ในช่วงที่ถ้าลมแรงอากาศแห้ง แล้วเราอดน้ำจะทำให้ดอกเงาะแห้งเร็ว โรยเร็วดอกจะไม่ได้รับการผสมเกษร ถ้าให้นน้ำมากดอกพุ่งไปข้างหน้าพอดอกด้านปลายสุดพัฒนาด้านล่างก็จะทิ้งก็คือไม่เกิดการติดผล ฉะนั้นช่วงนี้ต้องมีการควบคุมปริมาณน้ำ  ซึ่งจะแตกต่างจากทุเรียน รวมถึงการที่มีหมอกลง น้ำค้างแรง ก็มีส่วนทำให้ปลายเกษรตัวเมีย ชื้นและติดยาก เพราะเงาะผสมเกษรในช่วงเช้า รากฐานสำคัญคือความสมบูรณ์ของต้น เงาะนั้นจะพัฒนาผลไปตามลำดับ จากโคนช่อ ไป ปลายช่อ ถ้าต้นขาดความสมบูรณ์ดอกที่อยู่ที่โคนบานไปก็หลุดร่วงไป เหลือแต่ปลาย ดังนั้นระยะนี้ที่สำคัญคือ การให้น้ำ และ ความสมบูรณ์ของต้น

ออกซิน(NAA)

100.00 ฿300.00 ฿
  • เปลียนเพศดอกเงาะ
  • ขยายพู แก้ทรง ทุเรียน
  • ช่วยลดการหลุดร่วง ของดอกทุเรียน
  • ชุบท่อนพันธ์ุ