พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, โรคและแมลงทุเรียน

หนอนเจาะผลทุเรียน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dichocrosis punctiferalis

รูปร่างลักษณะ : หนอนเจาะผลมีลำตัวสีขาว หัวสีน้ำตาล หนอนท่ีโต เต็มที่มีตัวสีน้าตาล และมีจุดสีดำทั่วลำตัว ปีกของผีเสื้อ ตัวเต็มวัยทั้ง 2 คู่ มีสีเหลืองและมีจุดสีดำกระจายทั่วปีก หนอนท่ีนามาเลี้ยงด้วยผลละหุ่ง มีอายุตามระยะการเจริญ เติบโต คือ ระยะไข่ 4 วัน หนอน 12 – 13 วัน ดักแด้ 7 – 9 วัน ผีเสื้อเพศผู้ 10 – 18 วัน ผีเสื้อเพศเมีย 14 – 18 วัน

ตัวหนอน

ลักษณะการทำลาย 

ผีเสื้อตัวเมียจะวางไข่ไว้ที่ผิวผลทุเรียนตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะแทะกินผิวเปลือกผลทุเรียนตั้งแต่ผลขนาดเล็กที่อายุประมาณ 2 เดือนจนถึงผลใหญ่จนกระทั่งตัวโตขึ้นจึงเจาะเข้าไปกินอยู่ภายในผลแล้วจะออกมาเข้าดักแด้อยู่ระหว่างหนามของผลโดยมีใยและมูลของหนอนหุ้มตัวแล้วจึงฟักออกมาเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยผลทุเรียนที่ถูกหนอนทำลายจะเน่าและร่วงเนื่องจากมีเชื้อราเข้าทำลายซำ้

ลักษณะการทำลาย

การป้องกันและกำจัด

– ใช้กระดาษแข็งหรือกิ่งไม้คั่นผลที่สมบูรณ์ติดกันเป็นคู่เพื่อป้องกันการวางไข่ของผีเสื้อและจับตัวหนอนมาทำลาย

– ใช้สารกำจัดแมลงโพรฟิคลอไพริฟอส+ไซเปอเมททริน,

โอเมทโทเอท+ไซเปอเมทริน,โพรฟิโนฟอส+ไซเปอเมททริน