พืชสวน, ผลไม้, เงาะ, โรคและแมลงเงาะ

หนอนเจาะขั้วผลเงาะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : conopomorpha cramerella

รูปร่างลักษณะ : ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ตอนกลางวัน อาศัยอยู่ตามต้นพืชอาหาร เพศเมียวางไข่ที่ผลเงาะ ไข่มีลักษณะกลมรี เมื่อหนอนฟักออกมาจากไข่จะเจาะ และเข้าไปในผล ตัวหนอนมีสีขาว หัวสีน้ำตาลอ่อน ระยะหนอนประมาณ 14 – 18 วัน ก็จะเข้าดักแด้โดย ไต่ออกมาจากผลและหาท่ีเหมาะสมเข้าดักแด้ ระยะ ดักแด้6-8วัน

ลักษณะการทำลาย :ไปในผลเงาะบริเวณขั้วผล หรือต่ำกว่าขั้วลงมาเล็กน้อย บางครั้งอาจทำลายถึงเนื้อและเมล็ด การทำลายของหนอน ไม่สามารถสังเกตได้จากลักษณะ ภายนอก เมื่อรับประทาน ผลเงาะจึงจะพบหนอน

การป้องกันและกำจัด

ใช้สารกำจัดแมลงคาร์บาริล  อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือเมโทมิล 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ในแหล่ง ที่มีการระบาด พ่นเมื่อสำรวจพบหนอนเจาะขั้ว ในระยะผลเริ่มเปลี่ยนสี พ่นซ้ำตามความ จำเป็นพบทำลายมากในเงาะสีชมพู งดพ่นสารกำจัดแมลงก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 7 วัน