พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, โรคและแมลงทุเรียน

ราสนิม,ใบจุดสาหร่าย

เชื้อสาเหตุ : Cephaleuros virescens

ลักษณะอาการ : พบโรคน้ีท้ังที่ใบและกิ่ง อาการบนใบจะเป็นจุดเล็กๆ นูนขึ้นจากผิวใบเล็กน้อย ขอบของจุดมีลักษณะเป็นแฉกๆ ไม่เรียบ สีค่อนข้างเขียวปนเทา จุดเล็กๆ น้ีจะขยายใหญ่ ขึ้นในสภาพความชื้นสูงและได้รับแสงแดดเพียงพอ เมื่อ สาหร่ายแก่ข้ึนจะเปลื่ยนเป็นสีน้าตาลแดง ซึ่งเป็นระยะท่ี สร้างอวัยวะสืบ พันธ์ุ เพื่อแพร่ไปยังส่วนอื่นๆ ของต้น ทุเรียนได้อีก

ส่วนอาการที่กิ่งจะมีลักษณะคล้ายขนนกกามะหยี่สีแดงหรือสีน้าตาลแดงขึ้นเป็นหย่อมๆ ต่อมาจะทาให้เปลือกกิ่งแห้ง และทรุดโทรม โดยเฉพาะต้นทุเรียนเล็กที่มีอายุ 1 – 2 ปี ที่มีทรงพุ่มทึบและได้รับแสงแดด ไม่ทั่วถึงจะเกิดความเสียหายได้

การป้องกันและกำจัด

1. การระบาดมักเกิดในช่วง สิงหาคม – กันยายน และช่วงฤดูหนาวที่มีหมอกและนำค้างลงจัด

2. การตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งก็ช่วยได้มาก

3. ใช้สารกลุ่มคอปเปอร์อัตรา 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตรหรือแมนโคเซ็บ 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตรเพื่อป้องกันการเข้าทำลาย

คอปเตอร์

450.00 ฿5,200.00 ฿
คอปเตอร์ เป็นไตรเบสิค คอปเปอร์ซัลเฟต เป็นคอปเปอร์ที่มีอนุภาคเล็กที่สุดเพียง 0.6 ไมครอน ทำให้มีประสิทธิภาพการเกาะเคลือบใบสูง อนุภาคเล็กที่สุดจึงดูดซึมเข้าพืชได้ดีที่สุด ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดเชื้อราสูง  เป็นเนื้อครีมทำให้ผสมเข้ากับยาตัวอื่นได้อย่างดี ใช้ป้องกันกำจัด ราสนิม ราใบติด โรคแคงเกอร์

เอวัน คอปเปอร์ เอฟ

เอวัน คอปเปอร์ เอฟเป็น คอปเปอร์ที่มีอนุภาคเล็กที่สุดเพียง 0.6 ไมครอน มีประสิทธิภาพป้องกันและกำจัดเชื้อราได้ดีกว่าคอปเปอร์ทั่วไป เพราะมีอนุภาคเล็ก ทำให้สามารถเคลือบใบได้ละเอียดกว่า

จากรูปจะเห็นว่าคอปเปอร์ เอฟ มีอนุภาคเล็ก เมื่อฉีดพ่นสามารถเคลือบได้ทั่วทั้งใบ แต่คอปเปอร์ผงทั่วไปจะเห็นว่ามีอนุภาคที่ใหญ่กว่าการยึดเกาะใบทำได้น้อยกว่า เมื่อเคลือบใบได้มากก็ป้องกันการแทงสปอร์ของเชื้อราได้ดีกว่าทำให้มีประสิทธิภาพการเข้าทำลายและป้องกันเชื้อราได้ดีกว่า และเอวันคอปเปอร์เอฟ นั้นอยู่ในรูปเนื้อครีม ทำให้ผสมเข้าได้กับยาฆ่าแมลงและฮอร์โมนอื่นได้ทุกชนิด

คอปเตอร์

450.00 ฿5,200.00 ฿
คอปเตอร์ เป็นไตรเบสิค คอปเปอร์ซัลเฟต เป็นคอปเปอร์ที่มีอนุภาคเล็กที่สุดเพียง 0.6 ไมครอน ทำให้มีประสิทธิภาพการเกาะเคลือบใบสูง อนุภาคเล็กที่สุดจึงดูดซึมเข้าพืชได้ดีที่สุด ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดเชื้อราสูง  เป็นเนื้อครีมทำให้ผสมเข้ากับยาตัวอื่นได้อย่างดี ใช้ป้องกันกำจัด ราสนิม ราใบติด โรคแคงเกอร์
gurukaset 499 free delivery