ทุเรียน, เริ่มต้นปลูกทุเรียน

วิธีการทำแปลงปลูกทุเรียน

ในการทำแปลงปลูกทุเรียนในปัจจุบันนั้น จะนิยมจัดการแปลงใน 2 รูปแบบ คือ

1.ยกโคกแบบฝาจีบ
2.ยกโคกแบบลูกฟูก

สาเหตุที่ต้องมีการจัดการแปลงในรูปแบบดังกล่าว เพราะว่าต้องการช่วยในการระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง เพราะทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการร้อนชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ การยกลูกฝูกและปั้นโคกนั้นจึงช่วยลดอาการเน่าของทุเรียนและทำให้ทุเรียนโศกได้ดีขึ้น ออกดอกง่ายขึ้น แต่การยกโคกทั้ง 2 แบบนั้นก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป แล้วแต่ว่าเกษตกรจะเลือกว่าแบบไหนเหมาะกับแปลงของตน

ฝาจีบ

การยกโคกแบบฝาจีบ

1.การยกโคกแบบฝาจีบ 

เป็นการใช้หน้าดินมาถมหรือ เกลียดินบริเวณรอบๆมาปั้นเป็นกองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 4-7 เมตร สูงไม่ควรต่ำกว่า 80 ซม เนื่องจากดินจะมีการยุบตัว

ข้อดี

 • ปั้นง่าย
 • ทำแซมในพื้นที่แปลงเดิมได้
 • ทำโศกได้ง่ายกว่า
 • ระบายน้ำได้ดีกว่า

ข้อเสีย

 • ตัดหญ้าได้ลำบาก ไม่สะดวกในการใช้อุปกรณ์เช่นรถตัดหญ้า
 • โคกเล็ก ทำต้นโดนลมโค่นได้ง่าย

การยกโคกแบบลูกฟูก

2.ยกโคกแบบลูกฟูก

เป็นการไถ่ดินยกร่องตามแนวยาว ในทิศขวางตะวัน

ข้อดี

 • ตัดหญ้าง่าย สามารถใช้เครื่องจักรได้สะดวก
 • ปลูกระยะชิดได้
 • ทนต่อลมพายุมากกว่า

ข้อเสีย

 • ปั้นยากกว่า
 • ทำโศกได้ช้ากว่าแบบฝาจีบ
 • การปรับปรุงจากแปลงที่มีอยู่เดิมทำได้ยาก