พืชสวน, ทุเรียน, โรคและแมลงทุเรียน

ปัญหาคุณภาพของเนื้อทุเรียน

เนื่องในตอนนี้มีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น คือเนื้อทุเรียนแกน เนื้อแข็งเป็นไตๆ หรือ เป็นฝีดาด เกิดจากไนโตรเจนตกค้างในเนื้อมีสูง เนื่องมาจากสาเหตุปริมาณฝนที่มาก เมื่อฝนตกมากมีน้ำมากเกินไป ระบบรากจะหยุดการทำงานส่งผลให้ปากใบไม่เปิดกระบวนการสังเคราะห์แสงก็ไม่เกิด ทุเรียนขาดพลังงาน ส่งผลให้ไนโตรเจนตกค้างในเนื้อ มีผลทำให้เนื้อแกรน แข็งกระด้าง หรือ เป็นฝีดาด จะเกิดได้บ่อยฝนช่วงที่ฟ้าปิดและดินแฉะ

โดยอาการเหล่านี้ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ถ้าเป็นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีป้องกันหลักๆ มีดังนี้

  1. การวางระบบระบายน้ำในแปลงให้น้ำระบายได้อย่างรวดเร็ว
  2. เติมธาตุอาหารเพื่อการพัฒนาของเนื้อเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ โดยธาตุอาหารสำคัญที่ใช้ในกระบวนการได้แก่ แมกนีเซียม,แคลเซียม,โบรอน, สังกะสี ,เหล็ก และ ทองแดง โดยธาตุอาหารเหล่านี้จะไปช่วยในการบวนการสร้างเนื้อและสร้างแป้งให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
  3. โพแทสเซียม จะช่วยในกระบวนการสร้างสีและสร้างแป้ง
gurukaset 499 free delivery