พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, เทคนิคการจัดการทุเรียน

ทุเรียน : ดอกแตกดอกร่วง

ทุเรียนช่วงเป็นดอกนั้น จะมีอาการที่พบเห็นได้ ในช่วงตั้งแต่ระยะมะเขือพวง ไปจนถึงหัวกำไลใกล้บานโดยมีอาการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยที่แตกต่างกันโดย มีอาการและสาเหตุที่แตกต่างกันดังนี้

 1. ดอกร่วง ในระยะมะเขือพวงแก่ ยังไม่เข้าหัวกำไล และดอกไม่มีอาการแตก
  อาการที่สังเกตุได้
  –   จะร่วงตรงรอยต่อ และร่วงเป็นจำนวนมากบ้างน้อยบ้าง บางช่อร่วงมาก บางช่อร่วงน้อย
  –   ส่วนมากจะพบในอาการต้นที่มีดอกดก และส่วนมากจะร่วงในดอกรุ่นพี่
  –   ดอกไม่มีอาหารแตก
  สาเหตุ : เกิดจากไปกระทบกับอากาศหนาว ต้นไม้หยุดการสร้างอาหาร พออากาศเริ่มคายก็มีการให้น้ำเต็มที่ ทำให้อาหารส่งไปเลี้ยงดอกไม่พอ ก็มีการสลัดดอกเกิดขึ้น
  วิธีแก้ไข
  1. ยูเรีย ชนิดพ่น
  2. ไฮแคลเซียม แคลเซียมเดี่ยวเข้มข้นช่วยลดการหลุดล่วง
  3. อโทนิค ช่วยนำพาแคลเซียมเข้าสู่พืช
  4. อู้ฮู เป็นอะมิโน น้ำตาลทางด่วย และ สาหร่าย ไปช่วยสร้างพลังงานให้กับดอกโดยทันที

อโทนิค

150.00 ฿11,200.00 ฿
ชื่อสามัญ : โมโนไนโตรฟีนอล ประโยชน์ : เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติพิเศษในการทำให้พืช ดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น เพิ่มปริมาณรากฝอย เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด ออกดอกดก ขั้วเหนียว และลดการหลุดร่วงของผลผลิต ใช้ได้ดีกับทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อโทนิค (สารกลุ่มไนโตรฟีโนเลต) หลักสำคัญคือ อโทนิค ช่วยให้ของเหลวภายในไซโตพลาสซึม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์พืช "หมุนเวียนและเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว"ภายหลังจากพืชได้รับ อโทนิค จึงทำให้พืชตอบสนองได้ดีและเห็นผลชัดเจน

อู้ฮู

380.00 ฿4,300.00 ฿
คุณสมบัติ : อู้ฮู เป็นสารอาหารเสริมกลุ่มพลังงานและไซโตไคนิน เป็นช่วยเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ชนิดพิเศษ ประกอบด้วย CARBOHYDRATE,AMINO ACID COMPOUNDS, VITAMINS เพื่อช่วยการเจริญเติบโต อู้ฮู จะแทรกซึมเข้าสู้ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังกรฉีดพ่น เหมาะสำหรับ ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ ประโยชน์ :
 • อู้ฮู ใช้เป็นสารช่วยการเจริญเติบโตของพืช และ ช่วยให้มีการออกดอกอย่างสม่ำเสมอเพิ่มการผสมเกษร
 • อู้ฮูช่วยการพัฒนาของระบบรากพืช ช่วยฟื้นสภาพต้นพืชหลังการเก็บเกี่ยว และสภาพต้นพืชที่ ประสบภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่นขาดน้ำ น้ำท่วมขัง อากาศร้อนจัดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
อัตราการใช้ : 100-200 ซีซี

ไอแคลเซียม (แคลเซียม)

270.00 ฿4,800.00 ฿
คุณสมบัติ   ไฮแคลเซี่ยม 40 เป็นแคลเซี่ยมเดี่ยวที่มีอนุภาคเล็กสามารถเข้าพืชได้อย่างรวดเร็ว มีองค์ประกอบของกรดอะมิโน วิตามิน จึงเหมาะแก่ความต้องการของพืชอย่างแท้จริง ประโยชน์ ช่วยในการแบ่งเซลล์ ส่งเสริมการงอกของเกสรตุวผู้ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย ช่วยเพิ่มจำนวนการติดผลและ สามารถป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนใส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากต้นจากใบมาสู่ผล และเมล็ดสามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงได้ อัตราการใช้ : 100-200 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร

2. ดอกแตก และร่วง ในระยะก้นเริ่มแหลม เข้าหัวกำไลแล้ว
อาการที่สังเกตุได้
– ดอกจะแตก และหลุดร่วงโดยทันที
– ยิ่งให้น้ำมาก ยิ่งแตกเยอะ

สาเหตุ : เกิดจากดอกอยู๋ในระยะที่เข้าใกล้จะบาน แล้วเกิดมีอากาศหนาวทำให้กรีบดอกไม่พัฒนา พออากาศคลายตัวและมีการให้น้ำ ทำให้อัตราการขยายของดอกเป็นอย่างรวดเร็ว ทำให้เปลือกหรือกรีบดอกด้านนอกรับไม่ไหวก็จะแตกเพราะขยายตัวไม่ทัน อาจทำให้มีเชื้อเข้าไปได้ กรีบดอกมีสีดำ เพราะยังไม่ถึงอายุบาน

วิธีแก้ไข

– การให้น้ำเรายังรักษาการให้น้ำในระดับปกติ เพื่อให้ต้นปรับสมดุล แต่ถ้ากรณีให้มากเกิน ให้ปรับลดเวลาลงมา
1. ยูเรียชนิดพ่น ช่วยนำแคลเซ๊ยมเข้าสู่พืช
2. ไฮแคลเซียม ช่วยลดการหลุดร่วง
3. โบรอนเดี่ยว สร้างเสริมความสมบูรณ์ของเกษรและรังไข่
4. อโทนิค ช่วยนำโบรอนเข้าและแคลเซียมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
5. โพรพิโคนาโซล ป้องกันเชื้อราเข้าทำลายดอก
6.  NAA 50 ซีซี

ปุ๋ยเกล็ด ยูเรีย 46-0-0 (ชนิดพ่น)

100.00 ฿
เพิ่มสินค้าในตะกร้า

ออกซิน(NAA)

100.00 ฿300.00 ฿
 • เปลียนเพศดอกเงาะ
 • ขยายพู แก้ทรง ทุเรียน
 • ช่วยลดการหลุดร่วง ของดอกทุเรียน
 • ชุบท่อนพันธ์ุ

อโทนิค

150.00 ฿11,200.00 ฿
ชื่อสามัญ : โมโนไนโตรฟีนอล ประโยชน์ : เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติพิเศษในการทำให้พืช ดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น เพิ่มปริมาณรากฝอย เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด ออกดอกดก ขั้วเหนียว และลดการหลุดร่วงของผลผลิต ใช้ได้ดีกับทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อโทนิค (สารกลุ่มไนโตรฟีโนเลต) หลักสำคัญคือ อโทนิค ช่วยให้ของเหลวภายในไซโตพลาสซึม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์พืช "หมุนเวียนและเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว"ภายหลังจากพืชได้รับ อโทนิค จึงทำให้พืชตอบสนองได้ดีและเห็นผลชัดเจน

ไอแคลเซียม (แคลเซียม)

270.00 ฿4,800.00 ฿
คุณสมบัติ   ไฮแคลเซี่ยม 40 เป็นแคลเซี่ยมเดี่ยวที่มีอนุภาคเล็กสามารถเข้าพืชได้อย่างรวดเร็ว มีองค์ประกอบของกรดอะมิโน วิตามิน จึงเหมาะแก่ความต้องการของพืชอย่างแท้จริง ประโยชน์ ช่วยในการแบ่งเซลล์ ส่งเสริมการงอกของเกสรตุวผู้ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย ช่วยเพิ่มจำนวนการติดผลและ สามารถป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนใส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากต้นจากใบมาสู่ผล และเมล็ดสามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงได้ อัตราการใช้ : 100-200 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร

โฟแมกซ์โบรอน

350.00 ฿6,200.00 ฿
คุณสมบัติ ธาตุอาหารรอง โบรอน (B).......................................................................................10%W/W (13.72%W/V) เป็นธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชอยู่ในรูปน้ำใสสูตรเข้มข้นสูง โฟแมกซ์ โบรอน 150 มีความปลอดภัยต่อพืชสูง ละลายน้ำได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพสูงในการเกาะติดใบและดูดซึมเข้าสู่พืชอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยธาตุอาหารเสริมดังกล่าวจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่พืชในรูปอนุภาคที่มีประจุ ซึ่งเป็นรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ประโยชน์
 • จำเป็นต่อการแบ่งเซลล์
 • จำเป็นต่อพืชในช่วงแตกตา ออกดอก และติดผล
 • ช่วยผสมเกสร และเพิ่มการติดผล
 •  ช่วยส่งเสริมการงอกของหลอดละอองเกสรตัวผู้
 • ควบคุมกระบวนการเคลื่อนย้ายของน้ำตาล
 •  ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุแคลเซียมและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
 • ป้องกันอาการใส้กลวงในพืชตระกูลกะหล่ำเนื่องจากขาดธาตุโบรอน
อัตราการใช้ : 50-100 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร

3. ดอกแตก บานได้ ดอกเป็นสีน้ำตาลเกษรเป็นสีม่วงอยู่ภายใน
อาการที่สังเกตุได้
– ดอกแตก เกษรเป็นสีน้ำตาล มีน้ำเป็นเมือก แต่ดอกจะไม่ร่วง

สาเหตุ พบในกรณีที่เราให้น้ำมาก ต้นดูดน้ำเข้ามากแต่ดอกไม่คายน้ำอาจเกิดจาก อากาศที่เปลี่ยนแปลง ดอกที่แตกมักเป็นดอกรุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มดอกรุ่นน้อง พลังงานจึงถูกดึงไปใช้กับรุ่นน้อง พอดอกแตกบานออกมาเกษรจะกลายเป็นสีน้ำตาล มีเมือกๆ แต่ไม่ใช่สาเหคุเกิดจากเชื้อรา

วิธีแก้ไข

เว้นการให้น้ำไป 1 งวด เช่นให้น้ำทุก 2 วันก็เว้นเป็น 4 วัน  1 งวด ดอกจะหยุดการแตก