พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, โรคและแมลงทุเรียน

ด้วงหนวดยาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :batocera rufomaculata

รูปร่างลักษณะ

หนอนมีลำตัวเป็นปล้องๆสีขาวขุ่นส่วนหัวค่อนข้างโตกว่าส่วนท้องตัวเต็มวัยมีหนวดยาวมีหนามมีเขี้ยวขนาดใหญ่อกปล้องแรกมีหนามแหลมท้ัง 2 ข้างมีจุดสีส้มข้างละจุดตรงบ่ามีหนามแหลมขนาดเล็กมีจุดสีส้มกระจายอยู่ทั่วทั้งปีก

ลักษณะการทำลาย 

ตัวเมียวางไข่ในเวลากลางคืนตามลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ตัวหนอนจะกัดกินชอนไชไปตามเปลือกไม้ด้านในหรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบต้นทาให้ท่อน้าท่ออาหารถูกตัดทาลายเป็นเหตุให้ต้นทรุดโทรมใบร่วงและยืนต้นตายได้

การป้องกันและกำจัด

1. สารวจหารอยแผลการวางไข่หรือขุยไม้ละเอียดบริเวณส่วนต่างๆของต้นทุเรียนเมื่อพบให้ใช้มีดแคะดูหากมีไข่หรือหนอนให้เก็บทาลาย

2. ตัดและเผาทาลายต้นทุเรียนที่ตายหรือต้นที่มีหนอนเข้าทาลายมากจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้เพื่อลดประชากรและแหล่งแพร่พันธุ์

3. ใช้สารกาจัดแมลงเช่นแลมป์ดาไซฮาโลทริน,คลอไพริฟอส,ไซเปอร์เมททรินพ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นตั้งแต่โคนต้นจนถึงยอดและกิ่งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ด้วงชอบวางไข่พ่น 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์

น็อดเวย์35 (ไซเพอร์เมทริน)

380.00 ฿6,800.00 ฿
คุณสมบัติ : หนอนกอข้าว หนอนม้วนใบ หนอนไถเปลือก บั่ว แมลงสิง หนอนเจาะลำต้น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบ หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ และหนอนผีเสื้ออื่น ๆ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ มวนแดง กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid ประเภทการออกฤทธิ์ : สัมผัส คุณสมบัติตัวทำละลาย : ยาร้อน อัตราและวิธีการใช้ : อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน

320.00 ฿3,600.00 ฿
สามารถกำจัดหนอนได้ดี กลุ่มแมลงที่สามารถกำจัดได้ เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหร่า หนอนแดง เพลี้ยจักจั่น หนอนกอสีครีม หนอนห่อใบข้าว หนอนกัดใบข้าว หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนประกบใบ หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงสิง ไอ้ฮวบ ด้วงงวง