พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, เทคนิคการจัดการทุเรียน

การจัดการทุเรียน ช่วงหลังดอกบาน ให้ติดผลดี

ทุเรียนช่วงหลังดอกบาน

ช่วงหลังดอกบาน เป็นช่วงที่ อ่อนแอ และมีความอ่อนไหวมากที่สุดของการทำทุเรียน เป็นช่วงสำคัญในการดูแล ช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าทำลายของเพลี้ยไฟทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าหนามจีบ และ การเจริญเติบโตของผลอ่อนก็ต้องการอาหารเช่นกัน ถ้าอาหารเพียงพอก็จะส่งผลให้มีการติดผลที่ดีไปด้วย ถ้าต้นพืชไม่สามารถผลิดอาหารได้เช่น ฟ้าปิด ฝนตก หรืออากาศหนาว ก็จะส่งผลให้การติดผลไม่ดี

ปัจจัยที่จะสามารถช่วยให้มีการติดผลผลิตดีขึ้น การฉีดพ่นไม่ควรรอให้บานหมดแล้วค่อยฉีดพ่น อาจไม่ทัน ที่ดีควรฉีดหลังจากวันที่ดอกชุดใหญ่บานประมาณ 4 วัน โดยใช้ปัจจัยดีงนี้

  • ยูเรีย 300
  • กลุ่มสาหร่ายและอะมิโน
  • แคลเซียม เดี่ยว
  • อิมิดาคลอพริด,เมโทมิล,ฟิโพรนิล ตัวใดตัวหนึ่ง
  • สังกะสี (ถ้าอากาศหนาว)