พืชสวน, ขั้นตอนการผลิดทุเรียน, ทุเรียน, ผลไม้, เทคนิคการจัดการทุเรียน

การให้น้ำในช่วงดอกบาน

ในช่วงเวลาดอกบาน การให้น้ำถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการให้น้ำที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลต่อการติดผลเช่นกัน

 • ช่วงก่อนดอกบาน ดอกหอม
  การกระแทกน้ำเต็มที่ 1 ครั้งก่อนดอกบาน จะเป็นตัวช่วยให้ดอกบานพร้อมกัน
 • วิธีสังเกตุน้ำว่าน้อยหรือมากเกินไป
  การสังเกตุให้ดู ช่วงเวลา ประมาน 17.00 น การบานของดอกสังเกตุได้จาก
  – กรณีน้ำมาก
  ดอกจะบานโค้งกลับไปด้านหลัง เกษรตัวผู้จะโค้งตามกรีบดอก หนีออกจากเกษรตัวเมีย  ช่วง 2-3 ทุ่มดอกร่วง เช้ามาไม่มีกรีบดอกคาอยู่ในกลุ่มดอกเลย ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เพิ่มจำนวนวันการเว้นน้ำ เช่นจากเว้นวันเป็น 2 วัน เป็นต้น จนกว่าการบานจะกลับมา บานปกติ เกษรเหยียดตรง

รูปแบบของการให้น้ำที่พอดี กรีบดอกไม่ตีขึ้น เกษรเหยีดตรง

รูปแบบของการให้น้ำที่พอดี กรีบดอกไม่ตีขึ้น เกษรเหยีดตรง

 • – กรณีน้ำน้อย 
  กรีบดอกจะห่อ เกษรตัวผู้ก็จะห่อตาม