ทุเรียน, ผลไม้, พืชสวน, เทคนิคการจัดการทุเรียน

การให้น้ำทุเรียนระยะ 40-50 วัน

วิธีสังเกตุ ปริมานน้ำที่ให้พอเพียงหรือไม่?

     เมื่อผลทุเรียนอายุ 40-50 วันจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มต้องการน้ำมาก เพราะโดยธรรมชาติแล้ว น้ำจะเป็นตัวนำพาธาตุอาหารขึ้นไปสังเคราะห์แสงที่ใบแล้วส่งเป็นพลังงานไปเลี้ยงลูก เมื่อน้ำไม่พอลูกจะแสดงอาการให้เราสังเกตุได้ โดยสังเกตุจาก ทรงผลด้านบนกว้าง แต่ด้านตูดแหล่ม หนามไม่สดใส แสดงว่าน้ำที่ให้น้อยเกินไปพลังงานไม่สามารถส่งไปได้ถึงด้านล่างของผล

ลักษณะอาการ น้ำไม่พอ

ลักษณะอาการ น้ำไม่พอ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำเพื่อช่วยในการขยายลูก

อโทนิค

150.00 ฿11,200.00 ฿
ชื่อสามัญ : โมโนไนโตรฟีนอล ประโยชน์ : เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติพิเศษในการทำให้พืช ดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น เพิ่มปริมาณรากฝอย เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด ออกดอกดก ขั้วเหนียว และลดการหลุดร่วงของผลผลิต ใช้ได้ดีกับทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อโทนิค (สารกลุ่มไนโตรฟีโนเลต) หลักสำคัญคือ อโทนิค ช่วยให้ของเหลวภายในไซโตพลาสซึม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์พืช "หมุนเวียนและเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว"ภายหลังจากพืชได้รับ อโทนิค จึงทำให้พืชตอบสนองได้ดีและเห็นผลชัดเจน