พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, เทคนิคการจัดการทุเรียน

ทุเรียน : การถ่ายใบของทุเรียน

ช่วงระยะนี้ มีการถ่ายใบของทุเรียนบางสวนถ่ายใบมาก บางสวนถ่ายใบน้อย สาเหตุมาจากที่ผ่านมาสภาพอากาศปิด ต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทุเรียนเป็นพืชที่มีรากผิวดิน จึงส่งผลกระทบได้รวดเร็ว เมื่อสังเคราะห์แสงไม่ได้ จึงไม่มีการสร้างพลังงาน ต้นไม้จึงไปนำพลังงานที่สะสมอยู่ในใบมาใช้ เมื่ออากาศเริ่มคลายตัวมีแสงแดดจึงเกิดอาการใบเหลืองและร่วง ถ้าร่วงมากจะส่งผลถึงความสมบูรณ์ของต้นในการเลี้ยงลูก

วิธีการแก้ไข

เมื่อสาเหตุมาจากการขาดพลังงาน เราก็ต้องช่วยด้วยการเติมพลังงานช่วย โดยใช้น้ำตาลทางด่วน ซึ่งคือสารอาหารทางด่วนจะเข้าไปเป็นพลังงานให้กับพืชได้ทันที อาการถ่ายใบก็จะถ่ายใบน้อยลง

น้ำตาลทางด่วน

คาร์โบ-ริช (น้ำตาลทางด่วน) 1 ลิตร

390.00 ฿
ฟื้นต้นไว สะสมอาหาร สร้างตาดอก ลดการหลุดร่วง ขยายขนาดผล เร่งสีเพิ่มความหวาน คุณสมบัติ เป็นนวัตกรรมใหม่ของ สารมัลติโพลีแซคคาไรด์สำหรับพืช ประกอบด้วยแป้งและน้ำตาล พลังงานที่ให้กับพืชโดยตรง ทำให้พืชได้รับอาหารและพลังงานอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ประโยชน์ 1.ช่วยฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว ทำให้พืชฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 2.ช่วยแตกราก กิ่งก้านใบใหม่ 3.ช่วยในการสะสมอาหาร สร้างตาดอก ทำให้โอกาศเป็นดอกได้มากขึ้น 4.ช่วยในการติดผลอ่อน 5.ช่วยขยายขนาดผล
เพิ่มสินค้าในตะกร้า

ครอปเปอร์สตาร์(น้ำตาลทางด่วน)

490.00 ฿9,000.00 ฿
ครอปเปอร์ สตาร์ เป็นพลังงานสำเร็จรูปสำหรับพืช สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรต (แป้ง และ น้ำตาล) ให้พลังงานแก่พืช ทันทีเหมาะสำหรับฉีดพ่นบำรุงให้พืช ในช่วงที่พืชต้องการใช้พลังงานมาก ทำให้ออกดอกดก ติดดี ผลผลิตสูง อัตราการใช้ 200-300 ซีซี / 200 ลิตร

หางแย้ร่วง

แต่ถ้าสภาพต้นนั้นไม่สมบูรณ์อยู่เดิม หรือ มีการถ่ายใบมาก ก็จะกระทบถึงดอกหางแย้ จะหลุดร่วงได้ โดยอาจสังเกตุได้จาก หางแย้มีลักษณะไม่เขียวเป็นสีเหลือง แสดงว่าการผสมเกษรไม่สมบูรณ์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง