พืชสวน, ขั้นตอนการผลิดทุเรียน, ทุเรียน, เทคนิคการจัดการทุเรียน

การตัดแต่งโครงสร้างของทุเรียน

การเจริญเติบโตของทุเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ลำต้นกลางและกิ่งแขนง สิ่งที่ต้องคำนึงในการตัดแต่งคือ เมื่อกิ่งถูกตัดทำลายไปแล้วไม่สามารถงอกกลับขึ้นมาที่เดิมได้อีก การตัดแต่งจึงต้องมีการวางแผนทรงพุ่มเพื่อ สามารถไว้ผลิตได้เต็มที่ๆสุด

หลักการจัดโครงสร้างต้นทุเรียน

–  เลี้ยงลำต้นกลางเพียง 1
–  กิ่งทำมุม น้อยกว่า45 องศา ตัดออก
–  สร้างส่วนหน้าแข้งไม่น้อยกว่า 60 ซม (โคนถึงกิ่งแรก)
–  เลี้ยงแขนงที่มีขนาดใหญ่ 12-20 แขนง
–  ตัดยอดที่มีความสูง ~4-4.5 ม
–  กิ่งแขนงให้กระจายโดยรอบเวียนสลับ
–  ระยะห่างระหว่างกิ่งท~15-20 ซม
–  เมื่อต้นโตเต็มที่ต้องคอยควบคุมความสูงและตัดซอยทรงพุ่มไม่ให้เกยกัน ป้องกันโรคราต่างๆเช่น ใบติด

**เมื่อตัดแต่งเสร็จแล้วควรใช้สารกำจัดเชื้อรากลุ่ม คอปเปอร์หรือเมาทาเล็กซิล พ่นเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าแผลที่มีการตัดแต่ง

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องทุเรียน

gurukaset 499 free delivery