พืชสวน, ขั้นตอนการผลิดทุเรียน, ทุเรียน, เทคนิคการจัดการทุเรียน

การดูแลทุเรียนอายุ 30-60 วัน

ระยะ 30 วัน

หลักจากผ่านช่วง 1 เดือนแรก พอเข้าสู่ระยะ 30 วัน ขึ้นไป ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทุเรียน เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้าซึ้งจะโตอย่างช้าๆ  และช่วงนี้จะเริ่มมีอาการ โตไม่ทันกัน เพราะการดึงอาหาร มีประสิทธิภาพ ไม่เท่ากัน รุ่นไหนชนะ รุ่นนั้นก็จะโต รุ่นรองก็จะไม่โตเพราะดึงอาหารสู้ไม่ได้ ดังนั้นช่วงนี้ ก็เป็นช่วงนี้เหมาะสมในการตัดแต่งครั้งที่ 2 ซึ้งบางสวน ก็นิยมตัดแต่งขาด ตั้งแต่ระยะนี้เลย โดยเลือกตำแหน่งที่ต้องการไว้ผลและจำนวนไว้เท่ากับที่ต้องการเลยหรือเผื่อเหลือไว้ 5 ถึง 10 ลูกเท่านั้น หรือบางสวนก็จะนิยมเหลือเผื่อไว้แต่งอีกรอบในครั้งที่ 3 ช่วงระยะ 50 วัน ซึ้งทั้ง 2 วิธีมีข้อดีข้อเสีย ชาวสวนทุกท่านต้องตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมของแต่ละสวนเอง

ระยะ 45 วัน

เมื่อเข้าสู่ช่วง 45 วัน จะเปลียนจากการแข่งขันระหว่างผล มาเป็นการแข่งขันกันเองภายในผลเด่วกัน ผลก็จะเริ่มมีอาการบิดเบี้ยว เกิดจาก ในช่วงนี้ผลจะมีเมล็ดเป็นตัวสั่งการแล้ว พูไหนที่มีการผสมเกษรดี ติดสมบูรณ์มีความสมบูรณ์มากกว่า ก็จะมีความสามารถในการดูดอาหารและพลังงานได้ดีกว่าพูนั้นก็จะแย่งอาหารได้ดีกว่า พูข้างๆดูดอาหารสู้ไม่ได้ก็ไม่โต เป็นที่มาของว่าทำไมช่วงนี้เราจึงเห็นลูกมีอาการบิดเบี้ยว เสียทรง จนกว่าพูที่ความสมบูรณ์โตจนเต็มที่แล้วก็จะถ่ายอาหารและพลังงานมายังพูข้างเคี้ยง พูที่บิดเบี้ยวจิงเริ่มฟื้นคื้นรูปทรงก็จะดีขึ้นตามลำดับ

สิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงนี้

 • น้ำ เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในการเจริญเติบโต ในช่วงนี้การให้น้ำที่ 100% (เช่นปกติให้น้ำ 1 ชมช่วงนี้ก็ให้ 1 ชม)
 • การตัดแต่งโดยปกติอยู่ที่ ปริมานผล = (ขนาดรัศมีทรงพุ่มX5)บวกลบ 10 ขึ้นอยู่สภาพต้น ถ้าใบดี +10 ผล ใบไม่ดีก็-10 ผล
 • ปุ๋ยช่วงนี้ ก็สามารถใส่สูตรเสมอหรือ 15-5-20 ได้ ถ้ายังไม่มีการแตกใบอ่อน หรือ ถ้าแตกใบแล้วก็ควรรอให้ใบเริ่มเพลสาดก่อน
 • ธาตุอาหารเสริมและกลุ่มพลังงาน  การให้กลุ่มพลังงานเสริมในช่วงนี้จะเขาไปช่วยในการส่งอาหารและพลังงานไปที่ผลได้มากขึ้นทำให้ผลมีขนาดนำ้หนักที่ดีขึ้นการสร้างเนื้อสร้างพูเป็นไปได้ดีขึ้น
 • สำหรับผลที่มีการบิดเบี้ยวเนื่องจากการแตกใบอ่อน หรือผลลีบไม่ค่อยเบ่ง การใช้ ออกซิน (NAA) จะเป็นการทำให้ผลทุเรียนขยายข้างได้ดีขึ้น พูชัดเจนขึ้น หนามจะคมขึ้นอย่างชัดเจน
ปัจจัยที่แนะนำ
 1. 14-14-14 เป็นปุ๋ยน้ำสูตรพิเศษความเข้มข้นสูงสูตรเสมอ
 2. อู้ฮู เป็นสารอาหาร กลุ่มคาโบไฮเดรต อะมิโน โปรตีน และไซโตไคนิน จะเป็นตัวเสริมอาหารให้กับผลโดยไม่ต้องผ่านการสังเคราะห์แสง
 3.  ซีเอ็มบี ตัวช่วยในการสร้างเซล์ขยายผล ช่วยให้ผลมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 20-30% เป็นกลุ่มธาตุอาหาร Ca,Mg,B,Zn  แคลเซียมเป็นตัวช่วยในการสร้างเซล์สร้างเนื้อรวมถึงเป็นตัวที่ทำงานร่วมกับโบรอนทำให้อาหารที่สังเคราะห์จากใบส่งไปเลี้ยงผลได้ดีขึ้น แมกนีเซียมช่วนในการสร้างเนื้อทำให้ได้พูที่เป่งขึ้น

ชุดขยายลูก ระยะ 30-60 วัน

850.00 ฿
เป็นชุด ที่จะเสริมทั้งธาตุอาหารหลักรองเสริม ที่พืชต้องการในช่วงขยายลูกเบ่งพู และ อาหารเสริมทางด่วน ที่จะช่วยให้อาหารไปเลี้ยงผลโดยไม่ต้องสังเคราะห์แสงพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีช่วยให้ผลโตไว น้ำหนักดี เบ่งพูได้ดี ชุดนี้ประกอบไปด้วย ปุ๋ยน้ำสูตรเข้มข้นสูตร 14-14-14,ธาตุอาหารร่วมสูตรเข้มข้นและอาหารเสริมทางด่วนช่วยให้พืชมีอาหารเลี้ยงผลเพียงพอ อัตราการใช้ 14-14-14 ใช้ 200/200 ลิตร อู้ฮู                 200/200 ลิตร ซีเอ็มบี          200/200 ลิตร
เพิ่มสินค้าในตะกร้า

ซีเอ็มบี

320.00 ฿5,600.00 ฿
ซีเอ็มบี ช่วยสร้างเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก ช่วยขยายขนาดผล ลดปัญหาผลแตก และความเสียหายจากแดดเผา ธาตุอาหารรอง แคลเซียม(Ca)..........15 % แมกนีเซียม(MgO)....4% ธาตุอาหารเสริม สังกะสี(Zn)...............0.06% โบรอน......................0.05%

ออกซิน(NAA)

100.00 ฿300.00 ฿
 • เปลียนเพศดอกเงาะ
 • ขยายพู แก้ทรง ทุเรียน
 • ช่วยลดการหลุดร่วง ของดอกทุเรียน
 • ชุบท่อนพันธ์ุ

อู้ฮู

380.00 ฿4,300.00 ฿
คุณสมบัติ : อู้ฮู เป็นสารอาหารเสริมกลุ่มพลังงานและไซโตไคนิน เป็นช่วยเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ชนิดพิเศษ ประกอบด้วย CARBOHYDRATE,AMINO ACID COMPOUNDS, VITAMINS เพื่อช่วยการเจริญเติบโต อู้ฮู จะแทรกซึมเข้าสู้ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังกรฉีดพ่น เหมาะสำหรับ ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ ประโยชน์ :
 • อู้ฮู ใช้เป็นสารช่วยการเจริญเติบโตของพืช และ ช่วยให้มีการออกดอกอย่างสม่ำเสมอเพิ่มการผสมเกษร
 • อู้ฮูช่วยการพัฒนาของระบบรากพืช ช่วยฟื้นสภาพต้นพืชหลังการเก็บเกี่ยว และสภาพต้นพืชที่ ประสบภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่นขาดน้ำ น้ำท่วมขัง อากาศร้อนจัดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
อัตราการใช้ : 100-200 ซีซี

วอเตอร์-เค 14-14-14

270.00 ฿4,800.00 ฿
ประโยชน์ 
 • ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของพืช ช่วยสร้างเนื้อ ขยายขนาดผล ดอกดก ผลใหญ่ ลูกโตเร็ว สีสวย
พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการปรุงอาหารและเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลผลิตติดดอกถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล สะสมอาหารต้านทานโรค อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี