พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, เทคนิคการจัดการทุเรียน

การจัดการน้ำเพื่อชักนำการออกดอก

การงดน้ำเพื่อให้ทุเรียนกระทบแล้งเพื่อชักนำการออกดอกนั้น ความเชื่อในสมัยก่อนคือต้องอดน้ำจนกว่า ดอกจะยืดชัดเจนว่าเป็นดอกจิงค่อยให้น้ำแต่ด้วยสภาพอากาศที่เปลียนแปลงไป ลมที่แรงทำให้สภาพดินแห้งเร็ว การอดน้ำนานๆ จะทำให้ใบเหลืองร่วง ดอกที่ออกมาก็จะแห้งไป เพราะ ฮอโมนที่ใช้ในการสร้างตาดอกคือฮอโมนไซโตไคนิน แต่ฮอโมนที่ทำให้ดอกยืดคือฮอร์โมนจิ๊บเบอเลลลิน ดังนั้นถ้าเราไม่ให้น้ำเลย ปริมานฮอร์โมนจิ๊บน้อย ตาดอกจิงยืดช้าและบ้างทีก็ฝ่อไปเลย พิสูจน์ได้จากเหตุการที่ว่าช่วงที่เราอดน้ำ พอมีฝนกระแทกมา ทำให้ตาดอกหลุดยืดออกมาจากกิ่งอย่างรวดเร็ว

หลักการสังเกตุการให้น้ำเบื้องต้น
1.ให้สังเกตุดูใบของต้นทุเรียนเวลาประมาน 10 โมงถ้ามีอาการใบสลดแสดงว่าต้นมีอาการโศกน้ำแล้วให้ทำการโชยน้ำเบาๆ ในวันรุ่งขี้นแล้วนับระยะ จากวันที่ให้น้ำล่าสุดนั้นคือวันที่เหมาะสมในการอดน้ำของเรา

2. เมื่อ ลำท้องกิ่งมีการวางไข่ปลา เป็นที่น่าพอใจแล้ว การเพิ่มจำนวนนาทีในการให้น้ำ หรือ เรียกว่าการกระทุ้งน้ำจะเป็นปัจจัยช่วยให้ตาดอกยืดออกมาได้